Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.
2021-06-14 | Nyhet

Vi ökar tempot med klimatkompensation

Blir första restauranggrossisten att ta helhetsgrepp genom minskade egna utsläpp och nu bidragande i projekt som binder koldioxid.

Menigos hållbarhetsarbete omfattar åtgärder både på kort och lång sikt. Under pandemiåret har företaget fått göra snabba förändringar i verksamheten, men ändå tagit steg framåt i hållbarhetsarbetet. Omkring 80 % av det drivmedel som används och all el till företagets anläggningar är förnyelsebart idag. Vidare installeras solceller på anläggningarna i Karlstad och Sundsvall samt att företaget tar vara på överskottsvärmen från kyl- och frysanläggningar. Även transporterna har effektiviserats för att minska klimatavtrycket, utan att pruta på kundservicen.

  • Att minska våra egna utsläpp är en mycket viktig del i hållbarhetsarbetet. Samtidigt måste vi öka tempot ytterligare med tanke på de globala klimatförändringarna. Därför börjar vi att klimatkompensera den 1 juli. Det innebär också att vi tidigarelägger vårt mål om att bli klimatneutrala från 2050 till 2030, säger Jonas Köhler, VD på Menigo.

Menigos klimatkompensation går till projekt som bidrar till att bevara skog som binder koldioxid samt förbättrar hälsa och levnadsvillkor för lokalbefolkningen. Det är småskaliga projekt som drivs av icke-vinstdrivande organisationer med stark lokal förankring.

  • Bevara skog på Sumatra, Indonesien Ön har drabbats av storskaliga oljepalmsplantager och det har även skett brott mot mänskliga rättigheter och barnarbete. Mikroklimatet har förändrats och blivit torrare, vilket påverkar den inhemska floran och faunan samt de boende. Insatsen kommer att göras i området Bujang Raba och innebär åtgärder för att hålla efter skogen och förbättra levnadsstandarden för områdets samhällen. Genom att tillämpa skogsjordbruk, där skötsel av träd kombineras med odling grödor eller bete, kan livsmedelsproduktionen bli mer hållbar.
  • Skydda mangroveskog i Kenya Vanga Blue Forest är ett projekt som ligger på gränsen mellan Kenya och Tanzania. Mangrove är en värdefull kolsänka och ger också ett effektivt skydd vid översvämningar samt är hem till tusentals olika sorter av fiskar, däggdjur och fåglar. Samtidigt hotas mangroven då kustremsor exploateras och träden huggs ner för att användas som byggmaterial. Detta projekt skyddar ett område på 460 hektar mangrove och förbättrar försörjningen för 9 000 människor i tre byar.
  • Effektiva spisar till hushåll i Raichur, Indien För att bidra till lägre utsläpp av växthusgaser kommer hushåll med låga inkomster få effektivare spisar via projektet Chulika cookstoves. Spisarna förbrukar omkring 67 % mindre ved än traditionella spisar. Samtidigt leder den minskade vedanvändningen till en minskad avskogningstakt.
Menigo klimatkompenserar utifrån en prognos som baseras på tidigare klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocols standard. Klimatkompensationen görs i samarbete med ZeroMission, som representerar Fairtrade Climate Standard och Plan Vivo.