Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Karriär

På Menigo arbetar vi alla, oavsett roll, med samma fokus - att förenkla våra kunders vardag. En nyckel till det är våra medarbetares bredd i erfarenheter, kunskap och bakgrund.

Vi arbetar ständigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och hälsosam arbetsplats. Vi vill att våra medarbetare ska trivas på jobbet, vilja utveckla sig själva och företaget, ha en säker arbetsmiljö, vara friska - och vara de allra bästa ambassadörerna gentemot våra kunder. Vi genomför årligen en medarbetarundersökning där vi bland annat mäter vår framgång genom ett Engagemangsindex och ett Ledarskapsindex, och vi är stolta över vårt höga resultat både vad gäller medarbetarnas engagemang och hur de betygsätter ledare på Menigo.
Engagerade medarbetare som trivs på sin arbetsplats är en grundförutsättning för hela vår verksamhet och gör det möjligt för oss att utveckla och stärka vårt erbjudande - för att på så sätt ta steg mot vår vision att vara den bästa, mest personliga samarbetspartners inom den professionella matupplevelsebranschen.

Menigo som arbetsplats

På Menigo arbetar personer med en bred blandning av bakgrunder och kompetenser, i många olika typer av roller. Vi tror att de medarbetare som söker sig till oss har en passion för mat, tror på och lever våra värderingar, samt vill bidra till en hållbar utveckling i samhället.

För att verka för både en mer inkluderande arbetsplats samt bra och säker arbetsmiljö som fokuserar på medarbetarnas välmående, satsar Menigo på lärande, ledarskap, kommunikation och ett coachande förhållningssätt. Detta för att inspirera till nytänkande och utveckling, och för att varje enskild medarbetare ska uppleva att de är välkomna och har möjlighet att bidra på lika villkor.

Inkludering och mångfald

Inkludering och mångfald är ett prioriterat område på Menigo. Våra medarbetares olika bakgrund och kompetens är en förutsättning för att vi ska kunna möta och förstå våra kunders behov och förväntningar. Alla medarbetare ska ges lika möjligheter till utveckling och vi vill att Menigos demografi speglar det svenska samhället. På Menigo är alla lika viktiga oavsett bakgrund, arbetsuppgifter eller var man arbetar - det speglas i vår värdering "Vi är inkluderande" som alltid guidar oss i våra beslut.

Ett hållbart Menigo

Vi driver ett omfattande hållbarhetsarbete med höga ambitioner inom både social och miljömässig hållbarhet. Som arbetsgivare vill vi erbjuda en attraktiv och hälsosam arbetsplats och vi har en stark tilltro till att hälsa - såväl fysisk som mental, engagemang och motivation är avgörande för en god arbetsprestation. På Menigo prioriterar vi därför vårt arbete med att främja trygghet, hälsa och välmående, för att bidra till att våra medarbetare mår bra både på och utanför arbetet. Läs mer om vårt Hållbarhetsarbete.

Lediga tjänster
Lediga tjänster
Här hittar du alla lediga tjänster hos Menigo.
Våra avdelningar
Våra avdelningar
Menigos verksamhet kan delas upp i sex större funktioner som genom olika fokus- och ansvarsområden hjälper till att utveckla och föra vår verksamhet framåt.
Kollegor på Menigo
Kollegor på Menigo
Träffa några av Menigos medarbetare och läs mer om hur det är att arbeta inom olika roller hos oss.
Våra värderingar
Våra värderingar
Värderingar har kraften att vägleda och inspirera oss i vår vardag. På Menigo har vi fem värderingar som guidar oss i vårt dagliga arbete och i alla beslut som vi fattar.
Förmåner
Förmåner
Vi arbetar ständigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och som medarbetare på Menigo får du möjlighet att ta del av en rad förmåner.