Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Rutiner vid produktlarm

Här hittar du som leverantör all information kring rutiner vid produktlarm

Menigo ska omedelbart kontaktas via produktlarm@menigo.se om det förligger behov av att återkalla en produkt på grund av hotad säkerhet eller annan typ av kvalitetsproblem.

Nedan finner du obligatoriska information som skall uppges i samband med produktlarmet för att vi ska kunna göra en relevant bedömning av larmet och agera snabbt.

Fakta som ska framgå i produktlarmet till Menigo

 • Leverantör
 • Kontaktuppgifter för frågor gällande larmet 
 • Kontaktuppgifter för hantering av returer
 • Produktbenämning
 • Varumärke
 • Produktstorlek (vikt/volym)
 • Leverantörens artikelnummer
 • Menigos artikelnummer
 • Orsak till produktlarm, beskrivning
 • Riskbedömning för konsument: hög, medel, låg
 • Bäst före-datum och batch-kod på berörda artiklar
 • Utleveransdatum av aktuell produkt till Menigos regionlager samt volym
 • Vilken åtgärd förväntas av Menigo: endast stopp på lager eller stopp på lager och återkallelse från slutkund (Menigo debiterar en avgift för varje kundkontakt)
 • Hur ska Menigo hantera berört parti på lager?
 • Hur ska Menigos kunder hantera berört parti vid återkallelse: retur /kassering

För mer information eller frågor, kontakta Kvalitetsavdelningen på Menigo: kvalitet@menigo.se 

Vägledning vid riskvärdering

Risk

Hög

Medel

Låg

Definition

Främmande föremål eller kontaminering av hälsofarliga ämnen alternativt hälsovådliga mikroorganismer t.ex. Listeria monocytogenes och Salmonella, metallbitar och allergener enligt direktiv 2003/89/EG, som kan ge allvarliga skador vid konsumtion.

Främmande föremål eller kontaminering av ämnen som inte riskerar att ge allvarliga skador vid konsumtion. Avvikelser mot lagkrav som ej har påverkan på människors hälsa/säkerhet

Kvalitetsbrister avseende smak, lukt, konsistens, utseende mm.  

Mindre avvikelser.

KONTAKT

Menigo växel: 08-722 14 00

Chef Kvalitet & Hållbarhet, Sortiment
Sofia Wahe

Chef Kvalitet & Utveckling
Erika Rapp

Direktör Merchandising
Joakim Sköld Östling

For information in English

Click here