Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Engagerade medarbetare

Så här arbetar vi för vår viktigaste resurs – medarbetarna.

Menigo vill att våra medarbetare ska trivas på jobbet, vilja utveckla sig själva och företaget, ha en säker arbetsmiljö, vara friska – och vara de allra bästa ambassadörerna gentemot våra kunder. Våra medarbetares engagemang är en grundförutsättning för hela verksamheten, och varje framsteg i vårt hållbarhetsarbete bygger dessutom på insatser från våra medarbetare.

Delar vi är extra stolta över inom området

  • Vi har tagit stora steg i digitaliseringen av vår HR-funktion. Det kommer att göra vårt samlade HR-arbete mer effektivt, men också bidra till att skapa större inkludering och en känsla av delaktighet på Menigo.
  • Vi har genomfört ett pilotprojekt med Gröna korset - en enkel visuell metod för att identifiera risker, tillbud och skador i realtid.
  • Vi har jobbat intensivt med våra lagerenheter för att minska sjukfrånvaron och öka säkerheten. Vi har också sett över hur vi rekryterar till våra lager för att få till en jämnare könsfördelning.
  • Vi anordnar årligen Menigo Awards för att lyfta och uppmärksamma goda insatser inom företaget. Medarbetarna har möjlighet att nominera en eller flera kollegor i olika kategorier och vinnarna utses sedan av företagsledningen.
  • Vi har implementerat Syscos nya plattform Bravo!, som gör det möjligt för alla medarbetare att visa uppskattning till sina kollegor genom att uppmärksamma en individ eller ett team som gjort något bra.

Läs mer mer om vårt hållbarhetsarbete

Klicka här för mer information

Övergripande mål

Vi mäter våra framsteg genom vårt Engagemangsindex och vårt Ledarskapsindex, som båda bygger på medarbetarnas svar i vår medarbetarundersökning. För verksamhetsåret var målsättningen att nå 80 för både Engagemangsindex och Ledarskapsindex.