Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Prisaviseringar

Allt du behöver veta om hur du gör en prisavisering

 

Prisändringar

Information om Aviseringar till prisfönster 7 maj 2018

I januari lanserar Menigo en ny lösning för prisaviseringar till de så kallade DLF-fönstren. För dig som är leverantör kommer den nya lösningen vara tillgänglig från och med den 22 januari. Innan dess kommer vi tyvärr inte kunna ta emot några aviseringar. Efter den 22 januari gäller som vanligt att aviseringen ska komma till Menigo 12 veckor före utsatt datum.

I januari kommer mer information om hur den nya aviseringen fungerar. Om du inte tidigare arbetat i vår leverantörsportal (”Melvin”) så kan du maila oss redan nu så vi kan registrera din (eller någon av dig utsedd kollega) som kontakt så att ni kan få lösenord och logga in i portalen. Skicka ditt mail till melvin@menigo.se

Leverantörsportalen hittar du här >>

Nedanstående dokument ska alltid skickas in till Menigo:

 1. Prisaviseringsunderlag - hämta mall här >>
 2. Ordinarie grundprislista 
 3. Följebrev med motivering till prisändringsaviseringen - hämta mall här>>

Prisjusteringar ska motiveras av publika index med grafer på prisutveckling gällande råvaror,  tex

 • Råvarubörser
 • Branchindex som till exempel Agronomics brödveteindex
 • Mintec

Alla prisändringar ska aviseras minst 12 veckor i förväg 

Endast korrekt ifyllda aviseringsunderlag accepteras - instruktioner hittar du längre ner på sidan

Om du vill förbereda din avisering före den 22/1 så kan det vara bra att veta att du även fortsättningsvis kommer kunna använda den vanliga prisaviseringsmallen. Vill du hellre vänta så kommer vårt nya verktyg att kunna hjälpa dig med ett förberett underlag som du bara fyller på med nya priser. Vår förhoppning är att vårt nya verktyg ska ge lite förenkling i vardagen i till alla i hela kedjan!”

Det är viktigt att notera att en prisavisering inte med automatik innebär att vi har accepterat prisändringen. En aviserad prisändring kan bli föremål för förhandling, du blir då kontaktad av ansvarig Kategorichef.

Avisering kring prisförändringar

Menigo Restaurang och storkök

För att få rimligt utrymme för att avisera våra gemensamma kunder ska prisaviseringen vara oss tillhanda senast 12 veckor innan datum då prisändringen träder i kraft. Prisändringar får endast ske vid följande tidpunkter:

 • Första helgfria måndagen i februari
 • Första helgfria måndagen i maj
 • Första helgfria måndagen i september
 • Första helgfria måndagen i november

Alkohol

Prisändringar till Menigo på alkoholhaltiga drycker över 3,5 % får endast ske vid följande tidpunkter:

 • 1 mars
 • 1 september 

Restaurangutrustning

Prisändringar till Menigo på restaurangutrustning skall aviseras till inkop.rur@menigo.se minst 12 veckor före ikraftträdande och får endast ske vid ett av följande tidpunkter.

 • 1 januari
 • 1 mars
 • 1 maj
 • 1 september

Menigo Servicehandel

För kött, färsk fisk, frukt och grönt ska särskild överenskommelse träffas om tidpunkten för prisförändringen.

För övriga färskvaror, kolonialvaror och övriga varor gäller minst 12 veckor (för mer information se www.ecr.se).

Prisaviseringsunderlag

Prisaviseringen ska göras i denna mall.

 • Filen ska fyllas i med ert artikelnummer, benämning, befintligt pris, nytt pris och motivering/orsak per rad. 
  Observera att motiveringen är obligatorisk.
 • En valuta per underlag. 
 • Automatiska formler. Förutom artikelinfo, fyller du endast i befintligt pris och nytt pris - så räknar dokumentet ut förändringen. Formelkolumnerna är låsta.
 • Du kan endast välja ANTINGEN pris/frp eller pris/kg. Pris/kg används endast om varan är registrerad som viktvara. Raden ovan rubrikerna är olåst och kan användas till Excel-funktionen Letarad.

Lista med aktuellt sortiment som är aktivt hos Menigo kan du hämta i leverantörsportalen (Melvin).

Dokumentet kommer att användas som underlag mot våra slutkunder och vidarebefordras i elektroniskt format. Prishöjningar ska inkomma på ett separat Excel dokument. Prissänkningar ska inkomma på ett separat Excel dokument.

I kolumnerna Cost break down  redovisar Ni prisförändringen i detalj per artikel på t.ex. valutakursförändringar, energi, drivmedel och ökade råvarukostnader etc. Denna information är i många fall ett krav från våra kunder

Vid valutakursförändringar ska såväl föregående som ny kalkylkurs samt datum för dessa anges, samt vilken andel av hela prisförändringen själva valutakursförändringen utgör. Endast artiklar som har förändringar ska tas med i aviseringen. Välj pris/FRP eller pris/KG, beroende på om artikeln är en viktvara eller ej. Kontrollera med er kontakt på Menigo att priser och enheterna motsvarar det som Menigo har upplagd i systemet. 

Vissa kolumner innehåller beräkningar och är låsta; detta för att undvika felvärden och missförstånd. Befintligt listpris är priset före eventuella radrabatter. Raden ovan rubrikerna är olåst och användbar vid ex. Excel-funktionen Letarad för artikelinfo, summeringar etc.