Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Menigos miljö- och kvalitetscertifieringar

Vi strävar alltid efter att bli bättre och att bidra till ett bättre samhälle och miljö. Menigo har ett flertal certifieringar som är både ett bevis och en morot på det arbetet. Certifikaten är ett kvitto på att vi som företag har blivit bedömda och godkända av en tredje part och de är viktiga för att vi ska säkra ett strukturerat och hållbart arbete.

Här har vi listat våra certifieringar och förklarat vad de innebär.

BRC Storage and Distribution

BRC är ett internationellt kvalitetsledningssystem för produktsäkerhet och kvalitet och omfattar alla våra lagerenheter. Standarden ställer krav på fungerande processer och rutiner som grundar sig på riskvärdering utifrån HACCP, samt att vi följer gällande lagar och regler. Mål för kontinuerligt förbättringsarbete och fungerande rutiner för avvikelsehantering som inkluderar grundorsaksanalys och åtgärdsplan följs upp.
Certifieringen omfattar ett flertal områden inklusive ledningens engagemang, temperaturkontroll, skadedjurshantering och fastighetsskötsel. Tilläggsmodulen wholesale ställer krav på spårbarhet, återkallelserutin samt riskvärdering och styrning av våra varumärkesleverantörer. Menigos egna varor granskas utifrån rutiner för godkännande av leverantör och produkt inklusive redlighet och märkning.
 

ISO 14001

ISO 14001 är ett internationellt miljöledningssystem och vi har haft certifieringen sedan 2001. Standarden ställer krav på att vi har identifierat våra betydande miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv, har uppsatta mål och åtgärdsplaner för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan samt ett system för uppföljning och avvikelsehantering. Vi måste även ha kontroll över vilken lagstiftning vi berörs av inom miljöområdet, vilket vi har genom en tjänst för lagbevakning och årliga interna lagrevisioner. De externa revisionerna inkluderar ledningens engagemang, övergripande funktioner på vårt huvudkontor samt våra lager och kontorsenheter.

ASC logo

ASC

ASC är en internationell hållbarhetscertifiering för odlad fisk och skaldjur. Menigo blev certifierade 2014. Produktmärkningen innefattar dels miljökrav för odling och foder samt etiska krav för djurhälsa och arbetsvillkor. Ungefär hälften av all fisk och skaldjur som konsumeras är odlad och kommer enligt prognos även att öka framöver, varför denna certifiering blir allt mer betydelsefull.

MSC logo

MSC

MSC är en internationell hållbarhetscertifiering för vildfångad fisk och skaldjur. Menigo blev certifierade 2010. Produktmärkningen innefattar dels krav på hållbara fiskemetoder och fiske på hållbara bestånd och dels krav på spårbarhet i värdekedjan för att förebygga fusk.

KRAV logo

KRAV

KRAV är en svensk miljömärkning för livsmedel uppbyggd på ekologisk grund med höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Som KRAV-certifierad verksamhet behöver vi bland annat tillämpa sparsam körning och ha koll på vår energiförbrukning samt öka andelen förnybar energi. Certifieringen som Menigo haft sedan 2015 säkerställer redlighet och spårbarhet samt att våra varor marknadsförs på rätt sätt. 2017 KRAV-certifierade vi alla våra lagerenheter.

EU Eko logo

EU-ekologiskt

EU-lövet är en obligatorisk produktmärkning för alla ekologiska livsmedel producerade inom EU och baseras på EG-förordningarna för ekologisk produktion. Förordningarna styr hur produktionen ska gå till, hur produkterna ska märkas, vad som gäller vid import av ekologiska produkter från länder utanför EU samt hur kontrollen ska ske för att säkerställa redlighet och spårbarhet.