Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Vi hjälper dig göra hållbara inköp

För att göra det lättare både för dig som kund och oss själva att jämföra olika produkters utsläppsmängd, och på så sätt fatta mer hållbara och medvetna inköpsbeslut, märker vi upp produkterna i vårt sortiment för att tydliggöra hur stor deras klimatpåverkan är.

Vi vill vara med och driva den hållbara utvecklingen framåt

För att vi på Menigo ska kunna nå vårt mål om att vara klimatneutrala 2030 behöver våra utsläpp minska snabbt. Eftersom den största delen av våra utsläpp sker utanför företagets gränser, det vill säga innan eller efter Menigo i värdekedjan (det så kallade Scope 3), är det centralt att vi arbetar med att reducera vårt sortiments klimatavtryck.

Ibland kan det vara svårt att navigera bland alla hållbarhetsmärkningar, begynnande standarder och policys. Dessa är såklart bra och viktiga men framtiden behöver också tillförlitlig data som visar på hur stora utsläppen faktiskt är, kopplade till det vi konsumerar.

Genom vårt samarbete med CarbonCloud möjliggör vi både för dig som kund, och oss själva, att tydligare se och jämföra olika produkters utsläpp, vilket också ger oss större möjlighet att göra skillnad i hela värdekedjan.

Data direkt från källan

CarbonClouds digitala plattform hjälper oss att räkna ut klimatpåverkan och utsläppen för varje enskild produkt i vårt sortiment. Det unika med plattformen är att de själva beräknar klimatavtrycken - i stället för att förlita sig på externa databaser tar CarbonCloud in produktionsdata direkt från varje produkt och kombinerar med forskningsdata på utsläppsintensiteten i varje process. Produkternas fullständiga värdekedja mappas upp i systemet och om en leverantör i kedjan ändrar sina recept, inköp eller processer märks det direkt för resten av aktörerna i kedjan. Där det inte finns primärdata från producent fyller CarbonCloud luckorna med representativa produktionsdata från globala databaser.

På CarbonClouds hemsida kan du ta del av den fullständiga beskrivningen av hur produkternas klimatpåverkan beräknas.

Vad betyder CO2e?

Den data som CarbonCloud samlar in räknas ihop till ett CO2e-värde. CO2e står för koldioxidekvivalent och är den totala utsläppssumman under en produkts livscykel.

Med traditionella metoder tar det månader att räkna ut klimatavtrycket för en enskild produkt och därför använder CarbonClouds system sig av maskinginlärning och algoritmstyrda uträkningar. Det innebär att de med snabbhet kan hantera tusentals produkter vilket är viktigt för ett ständigt skiftande sortiment så som hos oss på Menigo.

Vad ingår i CO2e-värdet?

I uträkningen av en produkts klimatpåverkan tar man hänsyn till hela värdekedjan och i  koldioxidekvivalenten ingår ett 40-tal olika parametrar, bland annat utsläpp från: 

  • Växtodlingen - så som markanvändning, gödningsmedel och jordbruksmaskiner.
  • Förädling - till exempel energin som krävs för att bearbeta ingredienserna till slutprodukten.
  • Förpackningar - exempelvis för produktion av råmaterial och energin som används för materialåtervinning.
  • Transporter – till exempel från utvinning, förbränning av bränsle mellan varje steg i leveranskedjan och fordonskapacitet.

Varför är jämförbarhet så viktigt?

I stället för en subjektiv skala märks varje enskild produkt upp med den faktiska siffran för dess CO2e-utsläpp per kilo. Det ger både oss och dig som kund möjlighet att enkelt jämföra produkter för att kunna fatta så klimatvänliga beslut som möjligt. Just jämförbarheten av produkter är central, för siffrorna i sig säger inte speciellt mycket om vi inte kan ställa det i relation till en alternativ eller motsvarande produkt.

Genom att använda CarbonClouds beräkningar för vårt sortiment, och bjuda in våra leverantörer att själva också lägga in sin data, vill vi främja en ökad transparens inom livsmedelskedjan. Om fler tillhandahåller data för sina produkter skulle vi i framtiden potentiellt kunna använda CO2e-värden för att jämföra produkters klimatpåverkan i en mycket större utsträckning, likt hur vi idag använder jämförpriser för en produkts kostnad.

Läs mer mer om vårt hållbarhetsarbete

Klicka här för mer informationVad betyder symbolen?

Produktens klimatpåverkan visas som antalet kilo koldioxidekvivalenter utsläppta per kilo av produkten (CO2e/kg).

Koldioxidekvivalenten (CO2e) är den totala utsläppssumman under en produkts livscykel och i den ingår flera olika parametrar så som utsläpp från växtodling, förädling, förpackningar och transporter. 

Via symbolen är det även möjligt att klicka sig vidare till CarbonClouds hemsida för att läsa mer om hur klimatavtrycket är framtaget. Om CarbonCloud

CarbonCloud omsätter decennier av klimatforskning till insikter för livsmedelsindustrin genom sin digitala plattform och räknar ut produktsortimentets utsläpp med hjälp av maskininlärning.

Plattformen låter alla aktörer i den globala matkedjan räkna ut, förstå och reducera sina utsläpp och dela sina resultat med varandra och konsumenter. Bolaget ligger även bakom ClimateHub – en öppen databas med över 20,000 klimatavtryck.