Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.
2019-10-30 | Nyhet

Hur påverkas du av Brexit?

Brexit kan innebära nya tullavgifter som kan ha konsekvenser för Menigos verksamhet. Vi berättar hur du som kund kan påverkas och vad vi gör just nu.

Brexit, Storbritanniens utträde ur EU inleddes formellt den 29 mars 2017 i och med den brittiska regeringens begäran om utträde som ett resultat av den folkomröstning där majoriteten röstade för att Storbritannien skulle gå ur EU. Det utträdesavtal man kom överens om den 17 oktober 2019 på EU-nivå innebär att Storbritannien (inklusive Nordirland) kommer att stå utanför EUs tullunion.

I dagarna blev det bestämt att Brexit förlängs till januari 2020.

Vår egen (Menigos) verksamhet kommer att påverkas i och med vår handel med Storbritannien, inte minst ur ett inköpsperspektiv. Idag köper vi från en handfull leverantörer i Storbritannien, där affären via vårt systerbolag Brakes UK är den största. Beroende på hur utträdesavtalet med EU kommer att se ut kan det komma att bli förändrade villkor.

Förändringarna innebär:

  • Förändrade rutiner
  • Nya avgifter - eventuellt kan det kan innebära både moms och tull på varor från Storbritannien men det är inte helt klart i dagsläget
  • Ökade administrativa kostnader

Vår inköpsavdelning följer utvecklingen noggrant och arbetar proaktivt för att klara en övergång så smidigt som möjligt och för att du som kund inte ska drabbas av negativa konsekvenser.

När det är mer fastställt hur Brexit kommer att fortlöpa återkommer vi med mer information.