Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Sekretessinformation till jobbsökande

Menigo Foodservice AB, sekretessinformation till jobbsökande

Vi på Menigo är noga med att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt i linje med aktuella lagar och regler. Som en del i vår rekryteringsprocess samlar vi in, lagrar och bearbetar personuppgifter avseende dig som arbetssökande.

Vilka personuppgifter behandlar vi
Vi samlar in en flera olika typer av information om dig, till exempel:

  • Den information du lämnat via en ansökan till en tjänst hos oss som bl.a. namn, titel, adress, telefonnummer, personlig e-postadress, födelsedatum, kön, anställningshistorik, kvalifikationer. Detta inkluderar även de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg.
  • All information du lämnar till oss under en intervju
  • Information avseende din rätt att arbeta i Sverige
  • Ev utdrag ur belastningsregistret

Hur samlas dina personuppgifter in
Vi har olika sätt att samla in information om dig, inklusive ansökningsblanketter, CV, personligt brev, intyg, identitetshandlingar samt genom intervjuer eller andra former av bedömningssamtal. Menigo kan även samla in personuppgifter om dig från tredje part, exempelvis genom referenser från tidigare arbetsgivare, från leverantörer som utför bakgrundskontroller eller genom rekryteringsbyråer du haft kontakt med.

Hur kommer vi att använda informationen om dig
Vi använder de personuppgifter som vi samlar in om dig för att kunna göra en rättvis bedömning av dina färdigheter, kvalifikationer och lämplighet och uppfylla lagar eller förordningar. Vi kommer även att använda dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i rekryteringsprocessen. Vi kan även behöva behandla personuppgifter från arbetssökande för att bemöta och försvara eventuella rättsliga anspråk.

Om du inte lämnar dina personuppgifter
Du har ingen laglig eller avtalsenlig skyldighet att lämna dina personuppgifter till oss. Om du emellertid inte lämnar uppgifter där det begärs och där vi som bolag bedömer uppgifterna som nödvändiga för att kunna överväga din ansökan, kommer Menigo inte heller kunna behandla din ansökan.

Dataöverföring
Menigo delar endast dina personuppgifter med eventuell rekryteringsrådgivning som du kan ha använt under ansökan eller med andra enheter i vår grupp. Alla våra tredjepartsleverantörer och andra enheter i gruppen måste vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med våra policys. Menigo tillåter inte våra tjänsteleverantörer att använda dina personuppgifter för egna ändamål. Menigo tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

Dataskydd 
Menigo har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, förvanskas, används eller ändras av någon obehörig. Dessutom begränsar Menigo tillgången till dina personuppgifter till anställda, entreprenörer och andra tredje parter som har behov av att ha insyn i verksamheten. Dessa behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och omfattas även de av en sekretessplikt. Menigo har upprättat förfaranden för att hantera eventuella misstankar om datasäkerhetsbrott och kommer meddela dig samt tillämplig tillsynsmyndighet om misstänkt brott där dina personuppgifter på något sätt kan ha läckt ut eller ”stulits” av obehörig, då Menigo är lagstadgat skyldiga att göra det.

Under hur lång tid kommer ni behandla mina personuppgifter
Om du inte anställs hos oss efter din arbetsansökan inkommit kommer Menigo att behålla dina personuppgifter i 24 månader efter att rekryteringsprocessen avslutats. Detta gör att Menigo kan överväga dig som kandidat även i framtida rekryteringsprocesser. Om du inte önskar att Menigo behåller din information för den här perioden kan du när som helst be oss ta bort din information.

Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter
Som registrerad har du under vissa förutsättningar rätt att

  • begära tillgång till en kopia av dina registrerade personuppgifter
  • begära att dina personuppgifter som finns hos oss korrigeras
  • begära att dina personuppgifter tas bort
  • invända mot att Menigo behandlar dina personuppgifter om Menigo är beroende av att en intresseavvägning görs som laglig grund för oss att behandla uppgifterna

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller har några frågor om hur Menigo hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta personuppgifter@menigo.se.