Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Valios mål – Koldioxidneutral mjölk 2035

Valios mål är att producera koldioxidneutral mjölk till år 2035 och för att uppnå det, gör vi en hel del åtgärder för att minska vårt koldioxidutsläpp på mjölkgårdarna och i atmosfären.


Fossilfria transporter

Sedan augusti 2023 är alla Valio Sveriges varutransporter helt fossilfria, Våra lastbilar körs på det fossilfria drivmedlet HVO (hydrerad vegetabilisk olja). Genom denna förändring minskar vi våra C=2 utsläpp med 89%, vilket betyder 3400 ton mindre CO2. Det kan jämföras med 425 personers utsläpp under ett år på transport, elanvändning, husuppvärmning och alla inköp av mat och varor. 


Omsorg om djuren

Friskare kor ger mer mjölk - att ta hand om korna på bästa sätt är en central del av det dagliga arbetet och avgörande ur såväl etisk som ekonomisk synvinkel. Alla Valios mjölkbönder deltar i vårt hållbarhetsprogram för att förbättra djuromsorgen, främja naturens mångfald och att minska koldioxidutsläppen. Ett av initiativen är att servera sojafritt foder. Sojafritt foder och rätt djuromsorg ger lägre metanutsläpp per liter mjölk. En ko som mår bra ger mjölk av hög kvalitet.


Gödsel blir energi

Under 2021 inledde Valio och St1 ett samarbete för att producera biogas från kogödsel. Att göra om gödsel till biogas leder till dubbel klimatnytta. Detta eftersom metanutsläppen på gården minskar när man tar hand om gödseln och gör om den till biogas. Samtidigt som biogasen ersätter fossila bränslen som används för transporter.

Se video med Valios ekologiska bonde Jussi om hur hans arbete med biologisk mångfald ser ut:

Läs mer om Valios hållbarhetsarbete: https://www.valio.se/hallbarhet-ansvar/

Köp Valios produkter här:

Se hela Valios sortiment: https://www.menigo.se/sok?q=valio

Klimatkalkylator på Valios mjölkgårdar

Med Valio Carbo Farm Calculator kan våra bönder mäta och följa upp sina koldioxidutsläpp. Systemet introduceras under år 2020 och redan nu har över 1100 gårdar börjat använda systemet. Pilotstudier och uppskattningar visar att gårdarna med hjälp av kalkylatorn kommer att kunna minska sina utsläpp med ca 30% inom 5 år. Detta genom att förbättra skördar och foder till korna, effektivisera gödselhanteringen och ställa om till förnybara bränslen för uppvärmning och transporter.

Insatser som ger hållbarhetsbonus

Valios hållbarhetsprogram innehåller en rad initiativ som mjölkgårdarna kan göra för att förstärka den biologiska mångfalden och regenerativt jordbruk. Insatser som ger bönderna hållbarhetsbonus är tillexempel: Upprätta mångfaldsarealer och vårdbiotoper, Genomgå utbildning i regenerativa odlingsmetoder, Odla för att öka kolinlagringen i jorden.