Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Ansvarsfulla inköp säkrar morgondagens resurser

De produkter som finns i vårt sortiment ska tillverkas på ett sunt och ansvarstagande sätt. Därför utgår vi från policys, ställningstagande och inköpskriterier när vi gör riskvärderingar av nya produkter.

I nuläget är världens totala konsumtion långt bortom vad vår planet klarar av och naturens resurser nyttjas inte på ett ansvarsfullt sätt. Oavsett om råvarorna kommer från hav eller land så är omställning till en hållbar produktion och konsum-tion en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa för att säkra tillgången även framåt.
För att tillgodose våra kunders önskemål och förväntningar på ett relevant sortiment är vår ambition att de produkter som säljs på Menigo ska ha tillverkats på ett sunt och ansvars-tagande sätt både socialt, etiskt och miljömässigt. Alla pro-dukter som levereras till Menigo ska vara säkra, funktionella, ha god hållbarhet och inte innebära någon risk för människors hälsa eller säkerhet. Utifrån risker kopplat till olika råvaror, produktions system och ursprung tar vi fram policys, ställ-ningstagande och inköpskriterier.

Fyra övergripande dimensioner ligger till grund för vår riskvärdering:

• Produktsäkerhet & redlighet
• Mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor
• Miljö & klimat
• Djurvälfärd & antibiotika

Utifrån våra ställningstaganden och policys tar vi fram mål och aktivitetsplaner för att säkra efterlevnad framåt. Arbetet med att identifiera risker och behov är ett ständigt pågående arbete.
Under året har vi lagt fokus på riskvärdering av kött uti-från nätverket ”Hållbar livsmedelskedjas” definitioner och ”Axfoundations antibiotikakriterier”. Planen för i år är att formulera vår djurvälfärdspolicy samt riskvärdera ytterligare fem kategorier.