Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Energianvändning

Menigos nya färskvaruhall med större utrymmen för kylda och frysta varor medför också ökad energianvändning. Vi arbetar därför kontinuerligt med att effektivisera vår energiförbrukning genom att målsätta den.

Vår energiförbrukning är tillsammans med våra transporter en av de största bidragande faktorerna till vår miljöpåverkan, därför är det av yttersta vikt att mäta och målsätta den varje år. Vi använder fjärrvärmesystem i alla våra fastigheter som till stor del består av förnybar el så kallad grön el.

Menigos energimål
Den största delen av Menigos energiförbrukning är el som underhåller våra kyl- och frysanläggningar på lager runt om i landet. Vi har kommit långt i våra satsningar kring förnybar el med en andel på 97–98 procent av den el vi använder idag inklusive uppvärmning. Gällande den el vi köper till verksamheten är andelen 100 procent förnybar.

Vi har som mål att möjliggöra en ökad omsättning utan att öka vår energiförbrukning. Målet för 2020 var att energiför-brukningen relativt till omsättningen skulle minska med 30 procent jämfört med basåret 2015, givet att vi räknade med en ökad omsättning varje år. Under FY20 har Menigos omsätt-ning minskat på grund av den rådande coronapandemin och därmed har vi inte kunnat nå det energiförbrukningsmål vi satt. Utfallet 2020 blev en minskning på 12,3 procent jmf med samma period basåret 2017.
Våra energimål baseras på energiförbrukningen inom vår egen verksamhet, eftersom det är här vi har möjlighet att mäta och påverka mest. Inför FY21 kommer vi att utveckla arbetet med hur vi ska mäta våra måltal, där vi kommer att utgå från basår FY20.

Fortsatt fokus mot LED-belysning
Under 2020 fortsätter vi arbetet med att byta ut till LED-belysning i våra anläggningar. Här har vi kommit långt på våra lager i Malmö och Strängnäs. Fokus ligger på våra kylda och frysta utrymmen, där byte till LED-belysning ger störst effekt eftersom vi samtidigt minskar den uppvärmning av luften som sker med lysrör.

Energikartläggning
Vi inventerar vår energiförbrukning för att tydligt se var det finns störst utrymme för förbättringar, en så kallas energikartläggning. Processen genomförs av en utomstående konsult och rapporteras till Energimyndigheten. Vår senaste energikartläggning gjordes på vårt lager i Strängnäs i slutet av 2017 och kommer att göras under 2021 igen.