Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Planeten Ny

Vi tror på att vi alla måste anpassa vår konsumtion och livsstil, företag som individ, för att säkerställa kommande generationers fortsatt goda liv på jorden

Vi strävar mot att bli ett klimatneutralt företag.


Långsiktiga målsättningar: 

2030
• Våra egna transporter ska vara fossilfria.
• Vi klimatkompenserar vår påverkan år 2030 till 100 %.
• Vi ska ha halverat vårt svinn och avfall jämfört med nivåerna 2017.

2050
• Vi ska vara ett klimatneutralt företag.
• Samtliga förpackningar i vårt sortiment ska komma från förnyelsebara källor.


Partnerskap för att minska matsvinnet 

På Menigo gör vi allt vi kan för att minska matsvinnet i alla led i värdekedjan och den mat som trots allt inte kan säljas försöker vi skänka. Vi deltar i en rad olika projekt och samarbeten för att så lite mat som möjligt ska gå till spillo. 


Det är många parametrar som ska klaffa för att minska matsvinnet och flera avdelningar är engagerade i arbetet. Säljorganisationen ska förhandla om avtalsvillkor med kunder, något som kan påverka svinnet mer än man tror; kräver kunden lång tid till bäst före-datum ökar också risken för svinn. Lager och logistik ansvarar för att inventera, kontrollera och vara aktsamma med produkterna samt att leveranser – till och från oss – ska ske problemfritt och i tid. Menigo har under flera år arbetat efter konceptet Den Perfekta Leveransen. Här mäter vi våra kundleveranser och kvaliteten på levererade varor som sedan följs upp löpande under året. Ett sätt att motverka svinn även hos kunden.


Åtgärder mot mindre matsvinn
Det dagliga arbetet hos Supply Chain handlar bland annat om att bibehålla en god tillgänglighet i våra lager och minska matsvinnet. Varje vecka analyserar inköparna sina svinnposter och vad som gått till utförsäljning, på grund av kort datum. Här fattas också beslut om vilka åtgärder som bör tas för att undvika återkommande svinn. Alla inom avdelningen Supply Chain har individuella mål på svinn och utförsäljning i förhållande till försäljningen. Arbetet görs både övergripande och i detalj, med uppföljning i inköpsverktyget Relex. Här kan man på ett tydligt sett identifiera var problemen finns genom att orsakerna till svinn bryts ner till koder.


Korta datum och fula morötter

Menigos inköpssystem varnar om varor närmar sig bäst före-datum. Det kan exempelvis ske genom utförsäljning till våra kunder. Vi har även samarbeten med välgörenhetsorganisationer som Smyrnakyrkan och Räddningsmissionens butik Maträtt i Göteborg samt Stockholms Stadsmission. Hit skänker vi en stor del varor som inte kan säljas, bland annat frukt och grönt som sorteras ut från våra lager varje vecka. Menigo driver också svinnprojekt med kunder som köper frukt och grönt med skönhetsfläckar som bland annat används till förädling.


Resvinn
Det Vinnova- finansierade projektet Resvinn vill skapa effektiva system för att skänka och sälja överbliven mat. Fokus i projektet är att restauranger och skolor tar emot matsvinn från butiker och grossister. Menigo är en del i projektet sedan starten 2017.

Klicka här för att läsa mer

Att optimera vår energianvädning 


Vår energiförbrukning är tillsammans med våra transporter en av de största bidragande faktorerna till vår miljöpåverkan, därför är det av yttersta vikt att mäta och målsätta den varje år. Vi använder fjärrvärmesystem i alla våra fastigheter som till stor del består av förnybar el, så kallad grön el.

Vi har monterat sammanlagt 796 solcellsmoduler om vardera 320 watt. Det ger en besparing på 230 000 kWh. Det motsvarar årsförbrukningen för elva villor.Klicka här för att läsa mer 

Plast, papper, metall och glas 


Förpackningar är en stor del av vår verksamhet. Vi köper in och säljer förpackade varor och säljer dessutom engångsförpackningar till våra kunder- och vi arbetar för ökad hållbarhet i hela vår värdekedja. 

För egna märkesvaror och egen import har vi ett producentansvar. Det innebär ett ansvar att skapa förutsättningar för återvinning av våra förpackningar- plast, papper, metall och glas. Det gör vi genom att betala en avgift till FTI för allt material vi använder. Avgiften är differentierad utifrån möjligheten att återvinna: Bättre återvinningsmöjligheter innebär en lägre kostnad. 


Klicka här för att läsa mer 


     Läs mer om våra fokusområden här