Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Ökat engagemang hos medarbetarna

Medarbetarnas engagemang är en viktig faktor för att nå uppsatta mål. Genom den globala medarbetarundersökningen Sysco Speaks får vi en tydlig insikt om vilka prioriteringar före-taget behöver göra under året.

januari i år bjöds samtliga medarbetare in för att svara på medarbetarundersökningen Sysco Speaks, som spelar en betydande roll i processen kring det systematiska arbets-miljöarbetet hos Menigo. Här ställer vi frågor om bland annat arbetssituationen, arbetsmiljö, jämställdhet och ledarskap. Svarsfrekvensen var 81 procent vilket är en ökning mot 2019 års svarsfrekvens på 78 procent.
Det finns en hög förståelse för Menigos riktning, vision, strategi och värderingar. Genom att årligen följa upp resultatet kan vi på ett tydligt sätt jämföra hur utvecklingen går och få en bättre bild över våra medarbetares välbefinnande.
I undersökningen mäter vi medarbetarnas engagemang där vi 2019 nådde ett engagemangsindex på 74. I 2020 års undersökning ökade vi engagemangsindex från 74 till 75, vilket trol igen är ett resultat på det fokus vi haft under året på ledar-skap i vardagen, lärande samt resurser och förutsättningar.
Vi har också fortsatt med Teamsmöten för chefer, vecko-filmer för medarbetarna samt information från företags-ledningen på våra olika kontor. Förutom ett högt engagemang visar resultatet också på att vi ökat Ledarskapindex från 70 till 74.

Samtliga dotterbolag i Sysco Speaks
Nytt för i år var att samtliga av Menigos dotterbolag deltog för första gången. Frågorna i undersökningen har utvecklats och anpassats utifrån en global organisation samt en omvärld som ställer andra krav på oss. Vissa frågor har ändrat sedan förra undersökningen, bland annat har frågor om våra värderingar, hållbarhetsarbete och om medarbetare haft möjlighet att tadel av resultatet, integrerats i de standardfrågor som Sysco Speaks består av.


Ledarskapsutbildning
Då föregående års undersökning ledde till att ”Ledarskap i vardagen” blev ett fokusområde så har vi under året lanserat flera nya initiativ inom detta område. Vi har under året utbildat cirka 50 chefer i programmet ”Leadership Essentials”. Alla chefer har under året haft möjlighet till egen träning i varda-gen via ledarskapsappen ”Yomento.” Med hjälp av statistik från appen kan vi se klara kopplingar till de insatser vi har gjort och det resultat vi fick i den senaste medarbetarundersökningen. Som att ledarskapsindex ökade från 70 till 74.

Prestation & utveckling
Vi har fortsatt stärkt synen på lärande utifrån principen
70/20/10, det vill säga få mer fokus på lärandet och utveckling i vardagen. Vi har satsat på IT-utbildningar som innefattar grundläggande kunskap i Officepaketet och genomfört ytter-ligare projektledarutbildningar. Området kring lärande har ökat från 57 till 64 i senaste medarbetarundersökningen. På Menigo ska samtliga medarbetare ha minst två medarbetar-samtal per år. MAP står för Min AffärsPlan och konceptet innehåller individuella mål för verksamhetsåret samt en individuell utvecklingsplan (IUP).
Vi har även haft fokus på att fortsatt utveckla Lean som arbetssätt, en metod för att utveckla verksamheten och skapa maximalt kundvärde från de resurser vi har.