Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Insatser i kristider

Coronapandemin har inneburit hemarbete, permitteringar och arbete över gränserna för många medarbetare i företaget. För att stötta medarbetare i oroliga tider och uppmuntra till fortsatt engagemang har Menigo erbjudit flera olika stödåtgärder.

Menigo tillsammans med andra bolag inom Syscokoncernen gjorde i maj en pulsmätning för att ställa frågor till medar-betarna om hur de upplevt situationen under våren och de insatser företaget gjort.
Resultatet visade att cirka 23 procent var oroade för sin mentala hälsa, där ekonomiska bekymmer och “work-life balance” stod för cirka 50 procent. Av de som jobbar hemifrån var cirka 80 procent samtidigt nöjda med hur deras arbete hemma fungerar.

Hälsa och Välmående
Coronapandemin har lett till en ökad ohälsa i samhället. Med det i åtanke anordnade Menigo i samarbete med Sysco några hälsoveckor som innefattade olika aktiviteter. Stegtävlingar och hälsobingo genomfördes och medarbetare fick tillgång till artiklar på temat hälsa, i syfte att inspirera och uppmuntra till fysisk aktivitet. Vi har även tagit fram riktlinjer och stöd vid hemarbete till både chefer och medarbetare samt har stöttat våra chefer med kunskapswebinarier i olika aktuella ämnen. Läs mer om detta arbete under avsnittet ”Arbetsmiljö & Hälsa”.

Korttidspermittering
Regeringens insatser för att stötta företag innefattade stöd-åtgärder som bland annat korttidsarbete, vilket Menigo har tagit del av. Flera funktioner har sett över sina arbetssätt som i många fall inneburit arbete över gränserna mellan företagets avdelningar för att ta vara på kompetens och resurser. Under pandemin har vi rekommenderat hemarbete för de medarbe-tare som haft möjlighet till det.
En positiv effekt som hemarbete lett till, är att vi nu använ-der programmet Teams till digitala möten och chattar för att minska avståndet mellan medarbetare. Många enheter har haft dagliga incheckningar och arbetsmöten liksom virtuella fikamöten.

Pulsmätning
Under våren skickade vi ut en enkät till samtliga medarbe-tare för utvärdering av Menigos och Syscos arbete under coronakrisen. Totalt deltog 475 medarbetare, här följer en sammanställning av resultatet.
Frågor med högst resultat:
• Medarbetarna är mest nöjda med:
• Information från företagsledningen
• Upplevelsen av att Menigo bryr sig om mig som medarbetarna
•Att vi stöttar våra kunder under pandemin
•72 procent av medarbetarna känner att hälsa och välmående är prioriterat