Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

September: Kronfågel

Vår leverantör Kronfågel berättar om möjligheten att som stor leverantör göra skillnad för klimatet.

I 50 år har Kronfågel strävat efter att göra gott

Att göra gott handlar om mer än inspirerande recept. Som livsmedelsproducent har vi ett stort ansvar i att erbjuda ett gott och tryggt val samtidigt som vi värnar om människan, kycklingarna och vår planet.

Hållbarhet för oss

För oss på Kronfågel är hållbarhet något som vilar på fyra stadiga ben. Det handlar om kycklingar som lever bra och hälsosamma liv, en planet som vårdas genom en genomtänkt klimatstrategi, mat som i slutändan är god och näringsrik och människor som trivs på sina arbeten. Klimatarbetet blir bara viktigare och det senaste beviset på att vi tar det på allvar är ett utvecklingsprogram för 2022 – ”10 steg för ett ännu bättre Kronfågel” som handlar om tio tydligt uttalade och konkreta åtgärder.

10-punktsprogram för ett bättre Kronfågel

I början av året gjorde vi en genomlysning av hela organisationen. Utvecklingsprogrammet är ett resultat av den analysen och efter ett halvår kan vi konstatera framsteg inom många av områdena. Programmet syftar till att förbättra verksamheten ytterligare inom områdena djuromsorg, hållbarhet och hälsa. Vi vill även synliggöra det hårda arbete som vi, våra uppfödare och transportörer lägger ned på att konsumenter och kunder ska känna sig trygga med att Kronfågel håller hög nivå kring djuromsorg och hållbarhet.

Några av punkterna ur utvecklingsprogrammet

• Vara världsledande i att ha låg antibiotikaanvändning
• Fasa ut sojan till förmån för mer klimatsmart foder såsom lokalt odlade grödor
• Tillsättning av expertgrupp för tryggare infångning och transporter
• Minska användningen av plast med hela 30% fram till 2025

Läs mer om Kronfågels utvecklingsprogram: kronfagel.se/utvecklingsprogram/

Mot ledande djuromsorg

Bara välmående kycklingar kan växa på ett hållbart sätt och vi arbetar dagligen med att ta en branschledande roll för djurens välfärd. Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagar och vårt arbete kontrolleras dagligen av oberoende myndigheter. Det ställs höga krav både på uppfödarna och deras stallar, som ska ha rätt temperatur, ljus, ventilation, underlag och utrustning för mat och vatten. Alla kycklingar går givetvis omkring helt fritt inomhus och har också fri tillgång till både mat och vatten och användning av antibiotika sker endast i nödfall. God djuromsorg går hand i hand med god kvalitet och är viktigt för slutprodukten. Våra djur ska därför alltid må så bra som bara möjligt.

Så tar vi hand om vår gemensamma planet

Kronfågels verksamhet har kraftigt minskat sin miljöpåverkan genom att bland annat minimera plastanvändningen, minska matsvinnet och alltid använda korta och klimatsmarta transporter. Vi har minskat vår klimatpåverkan från våra transporter med hela 85% genom att tanka förnybart och fossilfritt bränsle. Våra kycklinguppfödare finns nära vår produktionsanläggning vilket därmed betyder kortare transporter, något som är bättre både för naturen och djuren.
Förpackningarna som våra produkter packas i har vi minskat tryckfärgen på så att de ska gå att återvinna och vi fortsätter nu att satsa på att göra dem ännu mer hållbara.

Vi strävar efter att alltid bli bättre

Något som genomsyrar hela organisationen är strävan efter att hela tiden bli bättre. Vi är en stor aktör, vilket gör att vi också har ett stort ansvar och stora ambitioner. Som marknadsledare behöver vi vara bäst, men det finns också en ödmjukhet inför att det är en pågående resa. Varenda del i vår värdekedja är extremt viktig för att vi ska komma långt i vårt klimatarbete.

OM KRONFÅGEL

• Kronfågel ingår i Scandi Standard som är en av de största producenterna av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i norra Europa med ledande positioner i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Irland.

• Våra starkaste varumärken är Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm.

• Tillsammans är vi ca 3 000 medarbetare och har en omsättning på cirka 10 miljarder SEK.

Rätt till rörelse är Kronfågels initiativ till att vara en god kraft i samhället för barn och unga. Projektet stöttar föreningar och sammanhang som aktivt jobbar för att skapa en öppenhet och inkludering inom idrottsvärlden. Alla barn har rätt till ett aktivt och hälsosamt liv.