Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Maj: Danish Crown

Hållbarhet handlar om vår framtida hälsa, om att ta ansvar för våra framtida generationer. Danish Crown vill producera kött på ett grönare och mer hållbart sätt. Läs om deras resa!

Tillsammans skapar vi en mer hållbar framtid för mat

Hållbarhet handlar om vår framtida hälsa, om att ta ansvar för våra framtida generationer. Tillsammans med vårt moderföretag Danish Crown har vi lovat att ta på oss ledartröjan när det gäller att producera kött på ett grönare, mer hållbart och långsiktigt sätt. År 2030 ska Danish Crown vara en av världens mest hållbara köttproducent. Danish Crown har gått med i initiativet Science Based Targets för att sätta vetenskapsbaserade klimatmål, och för att kunna mäta utsläpp från alla delar av verksamheten.

Fokusområden

• Hållbart jordbruk

• Hållbar produktion

• Tillsammans med kunder och konsumenter

• Bra arbetsförhållanden

Hållbart jordbruk

100% av våra danska bönder har gått med i Climate Track, Danish Crowns program för lantbrukare i riktning mot hållbart kött. Från 2024 kommer även Sverige, Polen och Tyskland att vara en del av Climate Track.

De övergripande målen innefattar att minska klimatpåverkan med 50% till 2030. År 2050 är det vår vision att producera kött som är (netto) klimatneutralt. Men Climate Track handlar inte bara om klimatpåverkan. Här ingår även 3-årsplaner för hur bondgården skall förbättras inom områden som rör miljö, djurskydd och socialt ansvar.

Vi strävar efter att säkra en stark framtid för jordbrukare och främja hållbar djurhållning inom planetens gränser. Djurskydd är en central del av vår strategi och med det i åtanke hoppas vi kunna bygga goda och långsiktiga relationer.

Hållbar produktion

Danish Crown producerar mer än 35 miljarder måltider om året. Därmed har vi ett stort ansvar för att minska vår användning av resurser i produktionen. Som en del i arbetet är t.ex. 2.400m2 solceller nu installerade på taket i anläggningen där vi producerar förstekt bacon. Till 2026 har vi satt ett mål om att 50% av våra produktionsanläggningar skall vara klimatneutrala. Vår vision är att producera kött på ett grönare, mer hållbart och långsiktigt sätt.

Några stora mål till 2030 är:

  • Minska vattenförbrukningen med 40% per producerat ton
  • 50% minskning av CO2-ekvivalenter per kg kött
  • Minska organiskt material i avloppsvatten med 30%
  • Minska avfall från produktionsanläggningar med 40%
  • Danish Crown skall vara en av världens mest hållbara köttproducenter

Tillsammans med kunder och konsumenter

Vi på Danish Crown arbetar ständigt med att hitta nya innovationer för att möta våra kunders behov. 2020 lanserade vi ett växtbaserat bacon, Tulip Veggie Bacon, för att kunna erbjuda flexitarianer och vegetarianer ett alternativ till Tulips originalbacon. En annan produkt är förstekt bacon i olika stekgrader, där vi vill minska matsvinn, tid och resurser i varje enskilt kök. Skivorna är paketerade på ett sätt som gör det enkelt att plocka ur så många du behöver. Resten kan förvaras i kylen eller frysen till din nästa servering.

Vår strategi framåt innehåller också målet att 100% av Danish Crowns produkter skall ha återvinningsbart förpackningsmaterial till 2030, och även minska förpackningsmaterialets volym. Redan till 2025 skall 90% av våra förpackningar vara återvinningsbara och materialförbrukning reducerad med 15%. I detta sammanhang har företaget etablerat ett nytt innovationsprogram, tillsammans med partners och start-ups, för att utveckla morgondagens förpackningar med särskilt fokus på nedbrytbarhet.

Bra arbetsförhållanden

Danish Crown har mer än 26.000 kollegor, alla engagerade i att minska vårt koldioxidavtryck och producera hållbar mat. Vi arbetar ständigt med hjälpmedel, maskinsäkerhet och våra arbetsflöden för att våra medarbetare ska känna sig trygga.

Se vår film:

Om Danish Crown

Danish Crown har producerat kvalitetsbacon i över 100 år. Med högkvalitativa råvaror och en enkelhet i köket skapar Danish Crown produkter med bästa förutsättningar för en lyckad servering.

Vår hållbarhetsstrategi bygger på FN:s utvecklingsmål och de nyckelområden där Danish Crown har störst inflytande på värdekedjan. Vi identifierar och utvärderar dessa områden varje år för att säkerställa att vi är fokuserade på rätt möjligheter och utmaningar. Sedan sätter vi hållbara mål inom områden där vi kan göra positiv skillnad för bönder, kunder och vår omgivning.

Läs mer på danishcrown.com.


Se vårt sortiment på menigo.se.