Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Juli: Arla

Vår leverantör Arla berättar om möjligheten att som stor leverantör göra skillnad för klimatet.

Kalsongerna som visar om jorden mår bra

I Sverige finns 2400 Arlabönder. Som bondeägt kooperativ är vi stolta när det kommer till vårt arbete med att minska vår klimatpåverkan. Vi vill driva på utvecklingen för hela branschen och upprätthålla vår djurhållning i världsklass.

För att förbättra våra arbetsmetoder inom hållbart jordbruk och djurhållning har Arla tillsammans med en ägare startat Innovationsgården. Gården fungerar som en mötesplats där bönder, intressenter och forskare kan testa ny teknik, utbyta kunskaper och ta del av Arlas arbetssätt för en mer hållbar mjölkproduktion.

Kor som mår bra ger mycket mjölk och därmed ett lägre fotavtryck per liter mjölk. På Arla är vi särskilt stolta över vårt kvalitetsprogram Arlagården® som har tydliga regler för djuromsorgen, och då är redan Sverige i världsklass när det gäller djurvälfärd.

Regenerativt jordbruk innebär bland annat:

  1. Minimera plöjning av åker och mark.
  2. Låta jorden vara beväxt och inte bar, odla fleråriga grödor.
  3. Odla vall, alltså gräs och klöver.
  4. Vall fångar också upp koldioxid från atmosfären genom inlagring av kol i marken.
  5. Djurens betesmarker får inte överbetas. Det innebär att när korna har betat ned gräset i ett område måste de flyttas till ett annat för att gräset inte ska ta skada.
  6. Med hjälp av djurens betande, trampande och gödsel startar en nedbrytningsprocess av växtdelarna som gör mullhalten i jorden hög och näringsrik.
  7. Är jorden välmående lagras mer kol i marken, växtligheten ökar vilket i sin tur gynnar insekterna, bina och den biologiska mångfalden. Det kan beskrivas som ett kretslopp där alla delarna är beroende av varandra.
  8. Den biologiska mångfalden är viktig då den bidrar till att det naturliga ekosystemet återställs.

Regenerativt jordbruk – vad är det?

Ett steg på vägen till ett minskat klimatavtryck är att arbeta med regenerativt jordbruk. Det är ett arbetssätt som bygger på en varierad växtföljd och gynnar jordhälsan. Ett sätt att avgöra hur jorden mår är att gräva ner ett par bomullskalsonger. Om jorden mår bra ska det mesta av kalsongerna vara uppätna om ett år.

Nedan kan du läsa mer om vad regenerativt jordbruk innebär och hur det bidrar till den biologiska mångfalden.

FAKTA OM ARLA

• Är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

• Har 12 mejerier i Sverige som varje år förädlar 1800 miljoner kilo mjölk.

• Är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 8 900 mjölkbönder i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. I Sverige finns cirka 2 200 ägare.

Läs mer på: kund.arla.se
Följ oss på instagram: @arlaprosweden