Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Valios mål – Koldioxidneutral mjölk 2035

Vårt mål är att producera helt koldioxidneutral mjölk till år 2035. För att göra det ser vi över vårt hållbarhetsarbete i alla led och minskar utsläppen på mjölkgårdar och i atmosfären.

Mål enligt Science Based Targets

En koldioxidneutral mjölk innebär att produktionskedjan kan fånga upp lika mycket koldioxid som den släpper ut. För att lyckas med detta behöver vi minska utsläppen och fånga upp koldioxiden från atmosfären. Mer än 90 % av utsläppen sker på mjölkgårdarna så det är här en stor del av våra koldioxidsänkande insatser sker. För att säkerställa att klimatmålsättningarna är vetenskapligt baserade, och i linje med Parisavtalet, har Valio ingått ett avtal med organisationen Science Based Targets (SBT).

Klimatkalkylator på Valios mjölkgårdar

Med Valio Carbo Farm Calculator kan våra bönder mäta och följa upp sina koldioxidutsläpp. Systemet introduceras under år 2020 och redan nu har över 1100 gårdar börjat använda systemet. Pilotstudier och uppskattningar visar att gårdarna med hjälp av kalkylatorn kommer att kunna minska sina utsläpp med ca 30% inom 5 år. Detta genom att förbättra skördar och foder till korna, effektivisera gödselhanteringen och ställa om till förnybara bränslen för uppvärmning och transporter.


Välmående marker binder mer kol

Valio utbildar sina bönder i kolbindande jordbruk. Genom förlängd växtsäsong, växelvis odling och ökad artrikedom, blir markerna mer välmående, och kan då bättre ta upp koldioxiden från atmosfären. Valio samarbetar med miljöorganisationen Baltic Sea Action Group, för att tillsammans skapa miljöförbättrande åtgärder som påverkar både Östersjöområdet och klimatet i stort.

Alla Valiogårdar anslutna till ett utökat djuromsorgsprogram

En ko som mår bra ger mjölk av hög kvalitet. Djurskyddslagarna sätter minimikravet, men Valio gör mer. I januari 2018 började vi ge en bonus till de mjölkgårdar som genomförde fler åtgärder för förbättrad djuromsorg. Åtgärder mer långtgående än såväl EUs som den finska lagstiftningen. Från och med januari 2021 uppfyller alla gårdar som förser Valio med mjölk villkoren för den utökade djuromsorgen.

Ökad hållbarhetsbonus till våra 4000 mjölkbönder

För att ytterligare stärka nuvarande djuromsorgsprogram, satsningarna på biologisk mångfald och regenerativt jordbruk utökar Valio hållbarhetsbonusen för sina mjölkbönder. Det innebär snabbare kliv mot målet koldioxidneutral mjölk till år 2035. Varje insats bonden gör ger ökad ersättning.

Exempel på insatser som ger bonus är:

➢ Ökad utevistelse året om för korna
➢ Upprättandet av mångfaldsarealer och vårdbiotoper
➢ Odla för att öka kolinlagringen i jorden
➢ Upprätta planer för regenerativ odling
➢ Genomgå utbildning i kolbindande jordbruk

Läs mer om Valios hållbarhetsarbete genom att scanna QR-koden eller besök: https://www.valio.se/hallbarhet-ansvar/

Vi minskar utsläppen

Genom en rad olika åtgärder:

➢ Djurens välmående – friskare kor ger mer mjölk

➢ Sojafritt foder – våra kor äter lokalt odlat gräs och klöver, istället för soja.

➢ Gödsel blir energi – vi är först i världen med ett patent som möjliggör att vatten, fosfor och kväve kan utvinnas från gödseln. Vi samarbetar nu med St1 för att göra om gödsel till biogas.

➢ Vi utbildar våra bönder i kolbindande och regenerativt jordbruk. Så att växterna kan ta upp mer av koldioxidutsläppen.

➢ Växtbaserade förpackningar – våra yoghurt-, gurt- och mjölkförpackningar är gjorda av förnybar växtråvara.

➢ Energisnål produktion och smarta transporter - vi förbättrar energieffektiviteten på gårdarna och i fabrikerna samt genomför smartare transporter.

Vad är kolbindande jordbruk?

(se video)

Omsorg om naturen

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Ett välfungerande ekosystem ger bland annat ett ökat skydd för skördar, pollinering av växter och bidrar till ett stabilt klimat.

Mångfalden är dock hotad - och för att förhindra ytterligare förlust av den biologiska mångfalden arbetar Valio tillsammans med sina mjölkgårdar med en rad insatser. Se filmen nedan, läs mer på: https://www.valio.com/articles/biodiversity-in-danger/