Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Matsvinnsresan del 2: Grossisten

I artikelserien Matsvinnsresan kartlägger vi hur matsvinn uppstår genom hela resan från producent till grossist och kund. I det här avsnittet pratar vi med Michael Bengtsson, chef för affärsutveckling av offentliga affärer hos Menigo.

Vad är matsvinn för Menigo?
– Matsvinn är livsmedel som hade kunnat konsumeras eller säljas om det hade hanterats annorlunda. Hos oss kan svinn uppstå vid flera delar av vår verksamhet, till exempel om en vara inte säljs i tid eller om den skadas vid transport eller vid avlämning till kund. Vi mäter både vårt totala svinn och orsaken till det.  

Vilka delar i er organisation kan påverka matsvinnet?
– Det är framförallt inköp, försäljning samt logistik och lager. För inköp handlar det om att köpa in rätt kvantitet av olika produkter. Försäljning har dialog med kunder om hur avtalsvillkoren ser ut, vilket kan påverka svinnet mer än man tror. Och för logistik och lager handlar det om att inventera, kontrollera, och vara aktsam med produkterna som vi har.

Hur arbetar ni övergripande för att minska svinnet? 
– Vi har bland annat ett samarbete med branschföreningen ”Kost och näring” som består av kostchefer för landets offentliga kunder. Där diskuterar vi hur både köpare och säljare kan hantera matsvinnsfrågan. Vi ser exempelvis över avtalen som vi ingår och hur kraven i dem kan påverka matsvinnet i alla delar av kedjan, inte bara vår egen. Om en kund kräver livsmedel som har lång tid kvar av hållbarhetstiden kan det exempelvis generera svinn hos oss.

Vad tycker du är den största utmaningen i arbetet med svinnet och varför?
– Den största utmaningen är att vi aktörer främst ser till våra egna behov. Det kan vara svårt att lyfta blicken och se vad vi själva gör eller inte gör som får konsekvenser för andra. Vi på Menigo skulle till exempel kunna satsa ännu mer på att ta fram bättre prognoser till våra leverantörer, för att minska svinnet hos dem. 

Varför är det viktigt att minska svinnet? 
– Dels är det mat som vi slänger. Det är ett stort resursslöseri och det känns extra dåligt när det finns människor som svälter. Sedan handlar det om pengar. Jag jobbar mot offentliga kunder, och det är offentliga medel som hamnar i soppåsen när matsvinnet ökar i den här aktörskedjan. Vi hör hela tiden att skola, sjukvård och äldreomsorg behöver mer pengar. Att minska svinnet kommer inte att lösa alla de problemen, men det kan bidra.