Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Nu växter det och frodas på svenska gårdar

2019-05-31 Grödor som isberg, roman och blomkål från våra svenska gårdar har nu börjat levereras till våra färskvaruhallar.

Väldigt kul att nu kunna flytta fokus från många av våra europeiska odlare till våra svenska odlare. Under de sista dagarna i majmånad började vi se att de svenska frilandsodlingarna började leverera. Bland de som är först ut hos oss på Menigo är Ulf & Bengt som levererar isberg, roman och blomkål till oss under den svenska säsongen. Det är en liten milstolpe för oss och ett härligt startskott för de svenska basvarorna.

Från skolkamrater till odlarkollegor

Ulf & Bengt har drivit Bjud Grönsaker sedan början av 90-talet då de två klasskompisarna började arbeta tillsammans. De har odlingar inom en milsradie på Söderslätt och gränsar över tre kommuner, Vellinge, Trelleborg & Malmö. När de började hade de 35 hektar odlingsmark och har vuxit en del under åren och är nu uppe i ungefär 700 hektar odlingsmark. 400 av dessa är grönsaker och resten är spannmål. Det är viktigt med växtföljden, dvs. i vilken ordning man sår resp. gröda mellan åren. De har t ex. en del kålsorter och dem kan de så vart fjärde år annars få de problem med klumprotsjuka som stannar kvar i jorden. Det är då viktigt att så spannmål osv. emellan då det också blir ett sätt att ogräsbekämpa. Isberg t ex. är betydligt mer oproblematisk att odla och kan odlas på samma mark flera år i rad men man väljer ändå att variera relativt ofta då det hjälper till med ogräsbekämpningen.

Från plantering till skörd

I år har det varit en torr vår vilket har gjort att de kunnat plantera ut relativt tidigt. När man planterar så pass tidigt på våren behöver plantorna skyddas från frost. Detta gör man genom att lägga ut en väv över fälten som ett skyddande täcke. Det tar ca 6 - 8 veckor för plantan att växa upp till färdigt salladshuvud. Det betyder att de planterar från slutet av mars till slutet av augusti, vilket ska jämföras med skördeperioden som är mellan slutet av maj till slutet av oktober. De använder fyra olika sorters isberg under en säsong. Sorterna är fördelade över säsongen och har olika egenskaper som passar de olika klimaten under säsongen.

När salladen är klar att skörda är det manuellt arbete enbart. Det finns inga maskiner som klarar av det här även om det är en önskan hos odlarna då de har extremt svårt att hitta arbetskraft. Bjud har 120 personer igång under säsong varav 80 av dessa är kopplade till skörden. Endast 6 personer är fastanställda.

Faktorer som kan påverka kvalitén

Som all odling så finns det flera faktorer som påverkar en odlares vardag och den slutliga kvalitén på produkten. De mest optimala förhållandena för en sallad är när det är en jämn temperatur och salladen får växa i lugn och ro. Men eftersom vi bor i Sverige så är det inte ofta fallet utan vi kan ha ordentliga variationer i vädret.

En sallad som isberg har två ganska vanliga symtom under en säsong kopplade till väderskiftningarna. Vi kan se att den kan bli rosaaktig i färgen och att den kan få brunbrända kanter, vilket har helt att göra med under vilka förhållanden den växer. Växer den snabbt till följd av varmt väder får den tunna cellväggar och salladen blir rosa om cellväggarna spricker. Samma sak om det regnar mycket och salladen tar upp mycket vatten då spricker cellväggarna.

Brunbrända kanter får isbergen p g a näringsbrist. Är det varmt och det växer fort hinner inte rötterna ta upp näringen som salladen behöver och den näring som finns i bladen räcker inte hela vägen ut till bladens ytterkanter och de ändrar då färg.  En annan effekt av mycket värme är att smakupplevelsen förändras och blir mer besk ju torrare det är.

Ohyran är ett gissel och behöver upptäckas i tid. När jag besökte Ulf och vi står och gräver i salladen och jorden, åker helt plötsligt hans glasögon på och han sätter näsan i ett isbergshuvud. Han fick syn på en nyckelpiga. För Ulf är det ett varningstecken. Nyckelpigor dras till salladen just på grund av att den söker efter något att äta, nämligen ohyra. Men han kunde dra en lättnandes suck när han insåg att det inte fanns någon. Ohyra är något de får lov att bekämpa men det är väldigt hårt reglerat vilka preparat som får användas och hur. Det är t ex. en veckas karens från de sprutar till dess salladen får skördas.

Visste du att en sallad behöver sova på natten precis som vi? Den behöver vilan som kommer med mörkret samt den temperaturskillnad som blir mellan dag och natt. Därför är klimatet runt medelhavet väldigt fördelaktigt för isbergsodling jämfört med våra ljusa och långa sommarnätter.

Du hittar Ulf & Bengt’s roman, isberg och blomkål under varumärket Menigo Färskvaruhallen under svensk säsong.