Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Returlådor implementeras i storköksbranschen

Från den 1 april 2019 börjar Menigo implementera SRS – lådor, ett retursystem som skapar effektivitet, minskar koldioxidutsläpp, förbättrar arbetsmiljön och sparar tid. Det är ett viktigt steg i Menigos hållbarhetsarbete.

Branschföreningen Livsmedelsgrossisterna, där Menigo samt Martin & Servera ingår, och Svenska Retursystem har slutit ett avtal om att implementera livsmedelsbranschens system för returlådor inom restaurang och storkök. Syftet är att öka hållbarheten och minska resursanvändningen vilket är ett viktigt steg i Menigos hållbarhetsarbete och strävan mot att bli ett klimatneutralt företag.  

Från den 1 april 2019 kommer frukt och grönt som levereras till Menigo i returlådor att börja distribueras i SRS-lådor. Därefter kommer retursystemet att skalas upp successivt inom nya segment. Systemet är pantbelagt.   

Grundidén med retursystemet är att distributionen av livsmedel ska ske i gemensamma returlådor, så kallade SRS-lådor, som kan användas om och om igen. Retursystemet skapar effektivitet och minskar koldioxidutsläpp, förbättrar arbetsmiljön och sparar tid. SRS-lådorna ser även till att matvarorna kommer fram hela och fräscha. 

Övergången kommer alltså inte att innebära en 100% omställning till SRS-lådor för frukt och grönt utan de leveranser som Menigo får i papplådor kommer fortsätta skickas ut till kund i dessa.   

Fördelar med SRS-lådor:  

•SRS-lådorna är klimatsmarta. Utsläppen av koldioxid är 74 procent lägre med SRS-lådor än för engångsemballage/papplådor. (LCA 2016)  

•SRS-lådorna minskar matsvinnet. Frukt och grönsaker håller sig fräscha länge i SRS-lådorna eftersom de inte suger åt sig fukt. Lådorna får dessutom, till skillnad mot papplådor användas i kyl och frysmiljö.  

•Minskad användning av emballage. Med SRS-lådorna slipper kunderna hantera stora mängder emballageavfall.  

•Återvinningsbara. Affärsmodellen med SRS-lådor är cirkulär. En SRS-låda har en livslängd på 15 år och används i snitt över 100 gånger. Lådor som går sönder lagas. När lådan till slut kasseras mals plasten ned och används vid tillverkningen av nya lådor.  

•Bättre arbetsmiljö. SRS-lådorna är enkla att lyfta, bära och plocka ur. Kunderna slipper stå och dra bort tejp, vika ihop kartonger och använda kniv för att öppna kartonger. Tiden för sopsortering minskar och i köken slipper man plocka om till egen plastlåda för förvaring i kyl. 

Hur fungerar systemet? 

1.SRS-lådan levereras till leverantör där de fylls och skickas vidare till grossist. 

2.Grossisten tar emot lådorna och skickar vidare till kund. 

3.Kunden tömmer lådorna på sina varor och returnerar sedan lådorna till grossisten. 

4.Grossisten returnerar lådorna till Svenska Retursystem för kvalitetskontroll och tvätt. 

5.Sen börjar det om och lådan levereras till en ny användare.