Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Sojaodling – en hållbarhetsutmaning

Soja är en riskråvara då den ofta odlas på ett icke hållbart sätt med negativa konsekvenser för miljö och människor. Under 2018 köpte Menigo certifikat för ansvarsfullt producerad soja motsvarande soja i all vår produktion av våra egna märkesvaror.

Sojabönan är en av världens vanligaste proteingrödor. Odlingen har ökat kraftigt de senaste 50 åren till följd av ökad konsumtion av animaliska livsmedel – soja ingår nämligen som en viktig proteinkälla i foder för nästan 

alla livsmedelsproducerande djur. Även om sojabönor kan ätas direkt av människor i form av t ex tofu och 
sojamjölk, går merparten av den globala produktionen till djurfoder. 
Trots att soja kan odlas på ett hållbart sätt, har den snabba expansionen skett med allvarliga konsekvenser för människor och miljö. Odlingen sker ofta på gigantiska fält med hög användning av jordbrukskemikalier. Sojaodlingarna som främst ligger i Sydamerika har också lyfts fram som en bidragande orsak till skövling av exempelvis regnskog. Brott mot mänskliga rättigheter och lokalbefolkning som har berövats rätten till sin mark har rapporterats i sojaodlingens spår. Köpet av certifikat innebär att vi tar ansvar för hur sojan, som krävs för produktionen av Menigos egna märkesvaror, odlas.  

Den svenska sojadialogen 

Menigo vill bidra till en hållbar utveckling av sojaodlingarna och ingår därför i branschsamarbetet Svenska 
Sojadialogen. Samarbetet är ett nätverk av svenska jordbruksproducenter, foderföretag, matproducenter och 
handelsföretag i hela livsmedelskedjan samt WWF (världsnaturfonden).  

Företagen som deltar i samarbetet förbinder sig att säkerställa att sojan som används i deras produkter är ansvarfullt producerade enligt en av sojadialogen godkänd standard, t ex KRAV, RTRS eller ProTerra.  

Menigo har köpt RTRS-certifikat från odlare i Brasilien 
RTRS (Roundtable for Responsible Soy) är en organisation som har en standard för produktion av soja som innefattar både sociala och miljömässiga krav som t ex förbud mot skövling av urskog, föreskrifter gällande arbetsförhållanden samt förbud mot vissa bekämpningsmedel. Pengarna för certifikaten går till sojaodlare och möjliggör för att odla soja på ett mer hållbart sätt. Menigos sojacertifikat har köpts från två gårdar i östra Brasilien. 
Köpet av sojacertifikat innebär att Menigos EMV och Packers nu uppfyller upphandlingsmyndighetens krav om 
ansvarsfullt producerad fodersoja. Menigo har köpt certifikat motsvarande försäljningsvolymen av kött, chark, 
fågel, mejeri, ägg, glass, odlad fisk och skaldjur, gröna sojabönor samt färdigrätter innehållande mer än 49% 
kött. 

Här kan du läsa mer:

WWF om sojaodling och den svenska sojadialogen

RTRS hemsida om att köpa sojacertifikat