Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Höstens prisökningar

Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen, bevakar och analyserar höstens skenande råvarupriser och andra omvärldsfaktorer som påverkar branschens verksamheter.

Hur ser du på hösten, kommer priserna att fortsätta öka?

Vad gäller kostnader vet vi att fram t o m juni hade de ökat över hela produktionslinjen för producenterna, dvs transporter, el, råvara och förpackningar ökade snabbt i pris. Det ger därmed fortsatta behov av leveransprisökningar under hösten. För innevarande kvartal ser kostnadsökningarna för ”fyrklövern” ut att fortsätta men inte i lika snabb takt som under Q1 och Q1. Elpriset undantaget förstås. Det är i själva verket den stora osäkra jokern för hösten och som riskerar att smitta av sig ordentligt på produktionskostnaderna i hela livsmedelskedjan.

Är kunderna villiga att betala mer?
Svenska hushåll kommer att pressas från alla håll och kanter när räntor, elpris och inflation tuggar i sig en bra bit av den disponibla inkomsten. Mat måste alla ha förstås, men jakten på lågpris lär intensifieras under hösten och restaurangnäringen får på samma gång en utmaning i att locka in gäster med klart tunnare plånböcker.

Tips till krögare – hur ska man prissätta och jobba med råvaror?

Det gäller nog som krögare att tänka krigsekonomi. Behovet bland befolkningen av att ses ute på lokal kommer om möjligt att vara större än vanligt, men ”budgetanpassade” menyer är nog något många kommer att efterfråga. Att arbeta med råvaror i säsong är förstås ett sätt att komma ned i pris, liksom storleken på portioner.

Märker du en ökad efterfrågan på svenskproducerat?

– Intresset för svenskt har varit väldigt starkt de senaste sju åren. Det hoppas vi kunna ta med oss även i lite svårare tider. När det blåser starka vindar runt om i världen, då kan det kännas extra bra att stödja den svenska livsmedelssektorn.

Lönsamma tips

Åter till huvudsidan


Carl Eckerdal är chefekonom på Livsmedelsföretagen med följande ansvarsområden: ekonomi, konjunktur, arbetsmarknad, globalisering. Det innebär att han bevakar och analyserar yttre och inre omvärldsfaktorer som påverkar medlemsföretagens verksamheter. Sina iakttagelser berättar han bland annat om i kvartalsvisa Konjunkturbrev och i olika sammanhang med fokus på svensk livsmedelsekonomi. Carl har en master i internationell politisk ekonomi och har under 20 års tid arbetat i olika roller med konsumtions- och konjunkturrelaterade frågor.