Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Svenska råvaror – all världens mat!

Odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige. Så här handlar du utmärkt!

 

Välj svenskt i vår e-handel!

Från Sverige-märket används på råvaror, livsmedel och växter som är producerade i Sverige. Märket betyder att produkten är odlad i Sverige, född och uppfödd i Sverige, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Märket Kött från Sverige och Mjölk från Sverige följer samma regler.

Gör det enkelt att välja svenskt och få svenska mervärden på köpet!

Titta efter märket när du handlar.

 

Visa upp märket i din butik!

Nu är det dags för Från Sverige-veckorna 2022! Häng med på att lyfta ursprungsmärkta produkter i butiker, kampanjer och kommunikation under Från Sverige-veckorna. Det gör det enkelt för konsumenten att hitta och välja Från Sverige.
Till kampanjmaterialet

Hitta produkterna

I vår e-handel filtrerar du varorna efter "Hållbara val" och "Från Sverige".
Handla


Märket gör det enkelt att hitta och välja svenskt

Ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige gör det enkelt att hitta svenska produkter när du handlar. För att varan ska godkännas för märkningen ska den leva upp till märkets kriterier – odlad, född och uppfödd, förädlad och förpackad i Sverige.

Utmärkt chark

Titta efter märket Kött från Sverige när du köper charkuterier så kan du vara säker på att charken kommer från djur som är födda och uppfödda i Sverige och att produkten är förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.
Handla kött från Sverige

Utmärkt frukt & grönt

Titta efter märket Från Sverige så vet du att grönsakerna och frukten är odlade, skördade, förpackade och kontrollerade i Sverige.
Handla svensk Frukt & Grönt

Utmärkt ost

Titta efter märket Från Sverige eller Mjölk från Sverige när du köper ost så kan du vara säker på att osten är gjord av svensk mjölk och att osten är förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.
Handla svensk ost & mejeri

 
 


Svenska mervärden på köpet när du väljer svenskt

Att välja svenskproducerad mat för den goda smaken skull är gott nog. Men det finns många fler anledningar till att välja svenskt, som alla viktiga mervärden du får på köpet när du väljer en vara märkt med Från Sverige. Här nedan har vi listat 7 viktiga mervärden. Titta efter märket Från Sverige nästa gång du handlar, då vet du att det är odlat eller fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige!

 

 
 

Öppna landskap

En förutsättning för att Sverige ska kunna behålla öppna, vackra landskap och bevara natur- och kulturvärden, är att det finns bönder som brukar åkermarkerna och att vi har betande djur i hagarna. Förutom öppna landskap bidrar lantbruket till sysselsättning på landsbygden och till att nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

 

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär stor artrikedom med olika organismer, växter, insekter och djur och är en förutsättning för ett fungerande ekosystem. I Sverige är det jordbruket och de betande djuren som ser till att vi har våra hagmarker och därmed våra vackra öppna landskap. Betande djur och ett levande lantbruk är en nödvändighet för att skapa förutsättningar för många arter.

 

Resursklokhet

I Sverige har vi gott om rent vatten och är ett av länderna inom EU med lägst belastning på grundvattnet; vi använder 5% varav jordbruket står för 3%.
Svenskodlad frukt och grönt bidrar till minskat svinn i livsmedelskedjan tack vare vårt kalla klimat. Korta avstånd mellan odling och konsumtion minskar belastningen på klimatet och förnybar energi sänker klimatpåverkan från den svenska växthusodlingen.
I Sverige kommer en större del av nötköttet från mjölkkor. Kött från djur som också har producerat mjölk ger lägre klimatavtryck. Regnvatten står för 98% av det vatten som behövs för att producera kött och betesdjuren utnyttjar marker som inte kan användas för annan matproduktion.

 

Arbetstillfällen

Odling och djuruppfödning skapar arbeten på landsbygden och i senare led av värdekedjan. Ungefär 70 procent av det jordbruket producerar vidare förädlas av de svenska livsmedelsföretagen. Livsmedelsföretagen är Sveriges tredje största industrigren och de är en av Sverige geografiskt mest spridda industrier. Jordbruket sysselsätter idag 166 300 personer och Livsmedelsföretagen i Sverige anställer ca 55 000 personer, men antalet som är beroende av den svenska livsmedelsproduktionen är väsentligt mycket högre. Genom att välja svenskproducerade varor vet du att produktionen har skett under goda arbetsförhållanden som lever upp till svensk lagstiftning.

 

Friska djur

Sverige har friska djur och friska djur behöver inte antibiotika – Sverige har EUs lägsta användning av antibiotika. Antibiotika får inte användas i förebyggande syfte, endast individuell behandling av sjuka djur efter ordination av veterinär är tillåten. Svenska bönder jobbar förebyggande för djurskydd, smittskydd och god djurhälsa och vi har världens strängaste djurskyddslagstiftning. Djuren får behålla sitt naturliga beteende. Grisarna får sysselsätta sig med halm eller torv, de har knorren kvar eftersom svanskupering inte förekommer och större utrymmen bidrar till friska djur. Får är flockdjur som hålls i par eller i grupp i lösdrift och precis som mjölkkorna betar de ute under sommaren. Djur får inte transporteras längre än 8 timmar enligt lag och de bedövas alltid innan slakt.

 

Hållbarhet

Drygt 60% av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan sker genom livsmedel som produceras utomlands, att välja svenska livsmedel ger lägre klimatpåverkan. Utsläppen från svenskt nötkött är 25% lägre än medelproduktionen i EU och utsläppen i EU är cirka 60% lägre än den globala medelproduktionen. Svensk mjölkproduktion ger 44% lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med världssnittet. För svenskt griskött är utsläpp av växthusgaser lägre jämfört med genomsnittet i EU, läckage av kväve, fosfor och ammoniak är 38% lägre än genomsnittet i EU. Läckage av kväve och fosfor per hektar svensk åkermark är cirka hälften av medeltalet i övriga länder. Genom omfattande regler och frivilliga initiativ arbetar de svenska bönderna för att minska övergödningen.

 

Trygg säker mat

Sverige har gynnsamma odlingsförhållanden. Tack vare kalla vintrar har vi ett lågt tryck från skadegörare. Vi har strikta regler för växtskyddsmedel, och det är förbjudet med efterbehandling efter skörd. Istället arbetar man förebyggande, bland annat med nya bättre lagringsmetoder. Det gör att svenskodlad frukt, grönsaker och spannmål har låga halter av restsubstanser. För djur har Sverige ett lågt sjukdomstryck, exempelvis har vi nolltolerans mot salmonella. Du kan utan oro äta en råa äggula på pyttipannan eller låta barnen smaka på sockerkakssmeten utan risk att smittas av salmonella. Företag som använder ursprungsmärkningen Från Sverige är certifierade och kontroller görs av fristående certifieringsbolag för att säkra att kriterierna följs.

 

Vårt sortiment

I webbshoppen hittar du massor av varor certifierade med Från Sverige. Nedan hittar du dem.
Handla