Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete är en övergripande uppgift för hela Menigo.

Menigos 3 principer för hållbarhetsarbete

1. Hållbar miljö

Att hushålla med mänskliga och materiella resurser inom ramen för vad vår planet tillåter. Vi har konkreta mål för energi, svinn, produktion, transport och strävar efter en hållbar utveckling.

2. Hållbart samhälle

Vi strävar efter mångfald och jämlikhet, idag är Menigos företagsledning helt jämställd och 35% av cheferna är kvinnor. Vi bidrar genom lokala samarbeten till de mest utsatta i vårt samhälle.

3. Hållbart företagande

I vår verksamhet främjar vi god affärssed, arbetsmiljö och villkor. Vår uppförandekod handlar om att bedriva affärer på ett sunt och ansvarstagande sätt – för både oss själva och våra leverantörer.

Våra hållbarhetsmål för 2020

  • 20% av den totala försäljningen är ekologiskt märkt eller har annan godkänd miljömärkning.
  • 20% av livsmedelsförsäljningen är ekologisk.
  • 10% ökat varuvärde per kundstopp = snittleverans, jämfört med år 2015.
  • 75% av allt avfall är återvunnet, avfall som bränns räknas inte som återvunnet.
  • 30% minskad energiförbrukning relaterat till den totala försäljningen, jämfört med år 2015.
  • 20% minskat svinn i vår egen produktion (från 2015).

Socialt och etiskt ansvar

Grunden för att säkerställa vårt sociala och etiska ansvar i inköpsarbetet är vår uppförandekod. Menigos uppförandekod är en del av affärsöverenskommelsen med varje enskild leverantör. Den är en betydande del av utvärderingar av våra befintliga samarbetsparter. De leverantörer som vi samarbetar med ska arbeta på ett ansvarsfullt sätt och följa etisk, social och miljömässig praxis. T.ex. allt kakao som säljs under våra egna varumärken är ekologiskt och fairtrade certifierat.

Läs vår uppförandekod

Menigo ska både vara och uppfattas som ansvarsfulla och progressiva i vårt miljö- och kvalitetsarbete. Företagets ambition är att vi ska vara bland de bästa i branschen gällande miljö- och kvalitetsarbete. Vi skall arbeta målmedvetet för ständiga förbättringar och sträva efter en långsiktigt hållbar miljöanpassad och ekonomisk utveckling av vår verksamhet.

Läs vår kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitet & våra egna varor

När det gäller Menigos egna varor ställer vi extra höga krav på våra leverantörer. Ambitionen är att de ska ha en GFSI-erkänd standard (Global Food Safety Initiative) för att visa att de arbetar systematiskt med kvalitet och livsmedelssäkerhet. Menigo har en robust process för leverantörsgodkännande av de leverantörer som tillverkar våra egna märkesvaror. Utifrån riskvärdering och vid behov besöker vi leverantörerna och genomför egna revisioner för att säkerställa att de uppfyller våra fastställda kvalitetskrav.

Kvalitetssäkring

Menigo utför egna sensoriska bedömningar och funktionstester för att säkerställa att produkterna är goda och håller den kvalitet som vi eftersträvar.

Allergener

Vi arbetar i enlighet med Sveriges lagstiftning och branschriktlinjer när det gäller utvärdering av allergener i våra egna produkter. När vi tar fram nya produkter så eftersträvar vi att utesluta allergener som inte förknippas med produkterna.

Läs mer om allergier i vår allergiskola

El

Vi använder ursprungsmärkt och förnyelsebar el i merparten av våra anläggningar. Genom satsningen bidrar vi till att miljövänlig elproduktion stimuleras och att utsläppen av växthusgaser minskar.

Tillsatser

Menigos ambition är att lansera produkter som inte innehåller onödiga tillsatser, ex så har vi inga smakförstärkare i våra egna märkesvaror lanserade efter 2010. Vi accepterar inga azofärger i våra egna varor.