Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Menigos sekretesspolicy

Den 25 maj träder den nya dataskyddslagen (GDPR) i kraft. Därför har vi uppdaterat vår policy gällande sekretess och vår hantering av Cookies.

Webbplatsens sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar, skyddar, behandlar, och överför dina personuppgifter (definieras nedan) när du använder vår webbplats som på Menigo eller någon annan webbplats vi driver (gemensamt ”sidorna”). Vi förstår att du bryr dig om hur dina personuppgifter behandlas och vi tar din rätt till integritet på allvar. Vänligen läs följande information för att lära dig mer om denna sekretesspolicy.

Generellt

”Vi”, ”oss” och ”våra” hänvisar till Menigo Foodservices AB och dess verksamma filialer samt dotter-/systerbolag som delar denna sekretesspolicy. ”Du” och ”din” hänvisar till de personer som besöker våra webbplatser, liksom de organisationer eller företag som de representerar. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter via vår hemsida enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, och den svenska dataskyddslagen. Genom att besöka någon eller några av våra webbplatser accepterar du de processer som beskrivs i denna sekretesspolicy och att de från tid till annan kan ändras. Det är ditt ansvar att regelbundet granska denna sekretesspolicy samt hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar i policyn, vi uppmanar dig att besöka den här sidan ofta.

Vad innebär personuppgifter?

”Personuppgifter” innebär all information om en person utifrån vilken personen kan identifieras. Exempel på personuppgifter är för- och efternamn, födelsedatum, körkortsuppgifter, kön, ras, e-postadress, kreditinformation, hemtelefonnummer eller adresser, anställnings- och utbildningshistoria.

Personuppgifter omfattar inte icke-uttömmande, aggregerad information (dvs. information som presenteras i summarisk eller statistisk form som inte innehåller data som skulle möjliggöra identifiering av en viss individ utan betydande ansträngning).  

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi kan samla personuppgifter från våra kunder, leverantörer och andra webbplatsanvändare på flera sätt:

Vi kan samla kontoinformation från webbplatser

När du besöker webbplatserna kan vi fråga dig om personuppgifter så att vi kan erbjuda dig våra produkter eller tjänster, t ex öppna ett konto hos oss. När du har ett företagskonto hos oss och utför affärer via våra webbsidor kommer vi fråga dig om personuppgifter som behövs för att behandla och slutföra transaktioner med oss, inklusive ditt namn, leverans- och faktureringsadresser, e-postadresser och kreditkort eller annan betalningsrelaterad information.

Vi kan behålla kontohistorik och tidigare information från våra kunder och leverantörer

Vi kan behålla information från kontohistorik avseende nuvarande och tidigare kunder samt leverantörer. Ofta är denna typ av information insamlad vid kunders och leverantörers tidigare affärstransaktioner med oss. Vi behåller denna information för att kunna ge bättre service samt effektivt samverka med våra kunder och leverantörer. Personuppgifter som vi behandlar i kontohistoriken omfattas av denna sekretesspolicy.

Kommunikation via vår webbplats

Vi samlar in personuppgifter när du uppger dem i kommunikation via vår webbplats. Detta inkluderar när du har kontaktat oss genom de kanaler som är listade under ”Kontakta oss” på vår webbplats och i liknande situationer där du har valt att ge information till oss, inklusive genom kontakt med kundservice.

Varor eller tjänster du beställer

När du beställer våra varor eller tjänster samlar vi in de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla din förfrågan eller för att kunna kontakta dig under eller efter köp. Informationen vi samlar in från dig kan innehålla kontaktuppgifter (inklusive namn, adress, e-postadress och telefonnummer) och anställningsdetaljer (inklusive jobbtitel).

Vi kan samla information från webbplatser genom cookies och annan internetövervakningsteknik

När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, surfing samt användningsmönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom användningen av cookies, serverloggar och annan liknande teknik. Vi kan också få teknisk information om dig då du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. För mer information se vår cookiespolicy.

Vi kan samla information som tillhandahålls av dig genom en eller flera andra funktioner på webbplatserna

Vi kan från tid till annan erbjuda interaktiva funktioner på våra webbplatser. Om du till exempel väljer att uttrycka en åsikt i ett onlineforum, svara på användarundersökningar eller gå med i en tävling kan vi därigenom erhålla personuppgifter. Om du ber om att få ta del av nyhetsbrev eller annat reklammaterial eller om du skickar en förfrågan till en av våra representanter på kundtjänst kan vi göra en anteckning avseende din förfrågan tillsammans med dina personuppgifter som gör att vi kan svara dig.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder endast dina personuppgifter när vi är tillåtna enligt lag att göra det. Vanligtvis använder vi din personliga information under följande omständigheter:

 • När vi måste fullfölja ett avtal som vi har ingått eller ska ingå med dig
 • Om det är nödvändigt för oss (eller tredje part) vid en intresseavvägning och dina intressen och grundläggande rättigheter inte väger tyngre
 • Då vi måste uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordningar

I allmänhet bygger inte vår behandling av dina personuppgifter på ditt samtycke annat än i samband med utskick av direktreklam till dig från tredje part via e-post eller textmeddelande. Du har rätt att återkalla samtycke till marknadsföring när som helst genom att kontakta oss via e-post.

Nedan följer en lista med beskrivningar över hur vi kan använda dina personuppgifter:

 • För att registrera dig som kund
 • För att göra det möjligt för oss att fullfölja våra skyldigheter som följer av avtal och förse dig med de uppgifter, produkter och tjänster som du begär eller beställer av oss
 • För att bearbeta och leverera din beställning, inklusive att hantera betalningar, avgifter och kostnader samt om så är nödvändigt säkerställa betalning av förfallna fakturor
 • För att vi ska kunna svara på en förfrågan eller annan begäran du gör när du kontaktar oss via vår webbplats, inklusive kundservice
 • För att meddela dig om ändringar av vår tjänster
 • För att, om det behövs, möjliggöra för oss att utfärda en notis eller korrigerande åtgärd i förhållande till någon av våra produkter eller tjänster
 • För att bättre förstå hur du interagerar med vår webbplats, inklusive dess funktioner och verktyg, och se till att innehållet presenteras på bästa möjliga sätt
 • För att kunna meddela dig om ändringar i våra villkor eller sekretesspolicys, att be dig lämna en recension eller delta i en undersökning;
 • För att ge dig information om andra varor eller tjänster vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om och som vi tror kan intressera dig som beskrivs under ”marknadsföring” nedan
 • För att göra det möjligt för dig att delta i en utlottning, tävling eller kundundersökning
 • För att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig samt mäta och förstå effektiviteten hos den annonsering vi riktar mot dig
 • För att genomföra dataanalys för att förbättra våra webbplatser, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenheter

Delas, tillgängliggörs eller överförs personuppgifter någonsin? 

Personuppgifter används för att avhjälpa och stödja ditt användande av våra webbplatser och de tjänster som tillhandahålls där samt för att uppfylla alla nödvändiga lagkrav. Vi kan komma att dela med oss av personuppgifter med tredje part som beskrivs nedan:

 • Andra företag inom koncernen Sysco där Menigo Foodservices AB ingår
 • De handelspartners och sponsorer där du valt att delta i undersökningar, opinionsgrupper eller andra marknadsrelaterade initiativ kopplat till din användning av våra tjänster
 • Potentiella säljare eller köpare i händelse av försäljning eller köp av något av våra företag eller tillgångar så att köparen kan fortsätta förse dig med information och tjänster
 • Våra tjänsteleverantörer som vi engagerar för att tillhandahålla tjänster åt oss. Om vi tillhandahåller dina personuppgifter till leverantörer i form av tredje part är de skyldiga att behandla dina personuppgifter konfidentiellt och säkert, och får endast använda dina uppgifter så som vi instruerar dem
 • Våra distributörer, affärspartners eller andra tjänsteleverantörer, inklusive för marknadsföringsändamål eller där du valt att dela med dig av dina personuppgifter genom olika funktioner som tillhandahålla via vår webbplats

Vi kan också komma att tillgängliggöra dina personuppgifter om det behövs för att kunna svara på förfrågningar från myndigheter eller när det krävs enligt lag samt för rikets säkerhet. Om vi är skyldiga enligt lag kan vi också tillgängliggöra dina personuppgifter om det är nödvändigt för att tillämpa våra webbplatsvillkor, denna sekretesspolicy eller andra överenskommelser för att utreda eller skydda våra företags och tillhörande gruppers rättigheter, egendom eller säkerhet, våra produkter och tjänster, våra kunder, våra distributörer eller affärspartners samt för att förhindra eller vidta åtgärder avseende olaglig verksamhet eller bedrägeri och slutligen situationer som medför eventuella hot mot någon persons säkerhet eller som bevismedel i rättstvister. 

Marknadsföring

Vi kan komma att kontakta dig för att ge dig information om varor och tjänster som liknar de du tidigare beställt eller förhandlat om beställningar. Du kan kontaktas av oss eller av en av våra utvalda partners i fall där du har samtyckt till att bli kontaktad. Du kan när som helst avstå från att ta emot vår marknadsföring genom att kontakta oss på info@menigo.se eller genom att använda ”Avprenumerera”-länken som återfinns i våra meddelanden. Vi kan dock fortsatt kontakta dig för icke-marknadsföringsrelaterade ändamål om vi behöver utfärda ett korrigerings- eller säkerhetsmeddelande eller när vi behöver skicka information till dig på grund av lagstadgade eller tillsynsmässiga såväl som etiska krav.

Är mina personuppgifter skyddade? 

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, behandlas eller åtkomna på obehörigt sätt samt mot att de felaktigt redigeras eller tillgängliggörs. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter så enbart de anställda, förmedlare, entreprenörer och andra tredje parter som verksamheten kräver har tillgång till dem. De behandlar dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och de omfattas av sekretessplikt. Vi har etablerat processer för att kunna hantera eventuella misstankar om överträdelser och meddelar dig och tillämplig tillsynsmyndighet om ett brott om vi är skyldiga att meddela enligt lag. Observera dock att vi, på grund av hur internet fungerar, inte kan garantera säkerheten kring all information som du skickar till oss via internet. All överföring sker därmed på egen risk.

Länkar till andra webbsidor

Du bör vara medveten om att denna sekretesspolicy enbart gäller för våra webbplatser. Notera särskilt att den inte gäller för andra webbplatser som kan länkas till på våra webbplatser. Vi kontrollerar eller ansvarar inte för gärningar från tredje part som använder sådana webbplatser. Du bör inte anta att länkade webbplatser har samma eller liknande villkor som gäller på våra webbplatser och vi råder dig att granska deras respektive sekretesspolicys.

Lagring av dina datauppgifter

Dina personuppgifter som samlas in via våra webbplatser lagras på servrar som finns i Sverige. De kan också behandlas av vår personal eller av en av våra tjänsteleverantörer som är verksamma. Under särskilda omständigheter kan dina personuppgifter föras över till USA. Detta inkluderar till personer som är engagerade i att fullgöra din beställning, administrera en förfrågan eller begäran du gjort via vår webbplats eller som tillhandahåller supporttjänster. Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter när de överförs inklusive upprättande av överföringsavtal med de som mottar personuppgifterna.

Dina rättigheter

Du kan informera oss om eventuella ändringar i dina personuppgifter och, i enlighet med våra skyldigheter under gällande lagstiftning om dataskydd, kommer vi uppdatera eller ta bort personuppgifter i enlighet med det du angett. 

Bosatta i EES: Du har rätt att:

(a)ra att få tillgång till de personuppgifter vi innehar om dig,
(b) att begära att vi korrigerar felaktiga personuppgifter vi innehar om dig,
(c) att begära att vi tar bort personuppgifter som vi innehar om dig,
(d) att begränsa vår behandling av dina personuppgifter,
(e) att motsätta dig behandling av dina personuppgifter och/eller
(f) att motta de personuppgifter vi har om dig på ett strukturerat, normalt formulerat och maskinläsbart sätt samt att få uppgifterna överförda till ett annat företag.

Vi kan komma att fråga dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och av säkerhetsskäl innan vi lämnar ut den information du efterfrågat. För att utöva någon av dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter vänligen kontakta personuppgifter@menigo.se. Vi behandlar alla förfrågningar i enlighet med alla lokala lagar, policys och processer. Om du befinner dig i EES har du rätt att lämna in ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter till lämplig tillsynsmyndighet i ditt land.

Ändringar i denna skretesspolicy, ditt samtycke 

Genom att använda någon av våra webbplatser godkänner du denna sekretesspolicy. Detta är vår fullständiga och enda sekretesspolicy för detta ändamål och den ersätter tidigare versioner. Vi kan när som helst ändra denna sekretesspolicy genom att publicera en ny version på webbplatserna. Vi uppmanar dig att återkommande gå in och granska denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter som vi samlar in. Din fortsatta användning av en webbplats uttrycker ditt samtycke till denna sekretesspolicy samt eventuella uppdateringar.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter via denna webbplats, kontakta vår dataskyddsansvarig via e-post på personuppgifter@menigo.se. Om du kontaktar oss kommer vi att göra vårt yttersta för att ta itu med eventuella problem som du kan ha med vår behandling av dina personuppgifter.

 

 

Användning av cookies och liknande teknik

1)  Hur vi använder cookies och liknande teknik

Menigo använder cookies och liknande teknik, till exempel web beacons, inbyggda skript och e-taggar (dessa tillsammans refereras till som ”cookies”, om inget annat anges) för att tillhandahålla användaren en bra och anpassad upplevelse av hemsidan.

En cookie är en liten datafil som placeras på din dator eller bärbara enhet av din webbläsare. Den lagrar information om besök på webbsidor, känner igen dig och dina preferenser då du besöker vår webbsida och säkerställer att webbsidan fungerar som tänkt och kan tillhandahålla den service våra kunder efterfrågar.

En cookie-fil kan innehålla information som till exempel det användar-ID som webbsidan använder för att följa sidor du har besökt, men den enda personliga information en cookie kan innehålla är information som du själv förser den med. En cookie kan inte läsa data från din hårddisk eller filer som cookies från andra webbsidor skapat. Några delar av vår webbsida använder cookies för att kartlägga användarmönster. Menigo gör detta för att avgöra hur användbar webbsidans och informationen är och hur enkelt det är att hitta det som eftersöks. Menigo kopplar inte samman den insamlade informationen med användardata om specifika användare, informationen delas eller säljs inte heller till tredje part.

Genom att använda vår webbsida accepterar du vår användning av cookies. Om din webbläsare är inställd på ”Spåra inte” kommer vi inte att använda cookies eller andra spårningstekniker.

Här är några ytterligare saker du bör veta om vår användning av cookies:

 • du kan komma att stöta på cookies från tredje part från de tjänsteleverantörer som vi har tillåtit på vår webbsida för att hjälpa oss med olika aspekter av våra webbsideverksamhet och -tjänster.
 • du kan stöta på cookies från tredje part på vissa delar kopplade till webbsidan som vi inte kontrollerar eller har godkänt, till exempel om du är inne på en webbsida som länkas till från vår webbsida, där det kan finnas cookies utplacerade av den webbsidans administratörer.

Vi använder cookies i flera syften för att förbättra din upplevelse på vår webbsida, exempelvis genom att komma ihåg din log-in status och dina inställningar från tidigare användning till ditt nästa besök.

Vi använder både sessionsbaserade som bestående cookies, lokala delade objekt, pixlar, gif och annan spårningsteknik så som taggar från tredje part samt första- och tredjeparts cookies. Bestående cookies finns kvar på din dator tills du tar bort dem, sessionsbaserade cookies tas bort så snart du stänger ner webbläsaren. Förstaparts cookies används och kontrolleras av oss för att tillhandahålla tjänster på webbsidan.

2)  Cookies använda på Menigos webbsida

Menigo använder cookies i för olika syften. Bland annat för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågat, förhöja webbsidans prestanda och analysera hur webbsidan används. 

Vår användning av cookies kan kategoriseras enligt nedan:

 • Strängt nödvändiga cookies: dessa är grundläggande i att möjliggöra för dig att navigera på webbsidan och använda dess funktioner. Utan dessa cookies fungerar inte sidan som den skall.
 • Prestanda-cookies: även kallade ”analytiska” cookies. Dessa används för att räkna antalet användare och se hur besökare navigerar på sidorna och om besökare är återkommande eller inte. De skapar förståelse för vilka sidor som används mest frekvent och om våra användare får felmeddelanden från webbsidor. All information som samlas in av dessa cookies är sammanslagen och anonym.
 • Funktionella cookies: dessa cookies är nödvändiga för att webbsidan skall fungera som avsett. De låter oss komma ihåg de val du gör för att kunna erbjuda bättre och mer personliga funktioner. Informationen som dessa cookies samlar in kan anonymiseras och de kan inte spåra din aktivitet på andra webbsidor.
 • Reklam- och marknadsföringscookies: dessa cookies används för att förse dig med reklam- och marknadsföringsrelaterat material skräddarsytt efter dig och dina intressen. De används för att begränsa antalet gånger du ser reklam samt för att mäta reklamkampanjernas påverkan och resultat. De utplaceras vanligen av reklamnätverk med godkännande från webbsidans ansvarige utgivare. De kommer ihåg att du besökt en hemsida och denna information delas med andra organisationer såsom annonsörer.

Vi kan komma att ändra vår användning av cookies över tid, men användningen kommer generellt fall in under någon av ovan nämnda kategorier. Vi vill uppmana dig att besöka denna sida regelbundet för att ta del av eventuella förändringar.

3)  Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics för att samla in information om hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookies om hur din användning av hemplatsen kommer överföras till och lagras av Google på serverar i USA. Om IP-anonymisering är aktiverat på denna webbplats kommer din IP-adress delvis användas inom Europeiska Unionen eller enbart inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om IP-adressen används av andra parter. Enbart i exceptionella fall kommer den fulla IP-adressen bli överförd till en Google server i USA, och då i förkortad version så att den bara delvis används där. IP-anonymisering är aktivt på denna webbplats. 

Google använder denna information på uppdrag av Menigo i syfte att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter på webbplatsaktivitet samt tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som din webbläsare förmedlar inom ramen för Google Analytics kommer inte att sammankopplas med någon annan data som Google innehar. Du kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men vänligen notera att om du gör detta kan det innebära att du inte kan använda hela webbsidan. Du kan även välja bort att kunna spåras av Google Analytics vid framtida användning genom att ladda ner och installera ’Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ för din nuvarande webbläsare.

Alternativt kan du välja bort att kunna spåras av Google Analytics vid framtida användning genom att klicka på följande länk: [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.]

4)  Att välja bort cookies

Du kan kontrollera och blockera cookies som används av webbplatsen genom att modifiera inställningarna i din webbläsare (exempelvis Internet Explorer, Chrome eller Firefox) eller på din mobila enhet där du kan vägra all eller delar av användningen av cookies. Om du använder webbläsarens eller annan enhets inställningar till att blockera all cookieanvändning kan det hända att du inte kan använda hela eller delar av vår webbplats.

För mer information om cookies och hur de kan hanteras eller tas bort besök: http://www.allaboutcookies.org/ eller http://www.networkadvertising.org/choices/.