Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Information om Coronaviruset

Information om Coronaviruset: Följ de försiktighetsåtgärder vi tar för att minimera påverkan på vår och våra kunders verksamheter.

Menigo följer dagligen utvecklingen av Coronaviruset och agerar utifrån myndigheternas rekommendationer.

Besluten som tagits är fattade utifrån en försiktighetsprincip för att värna alla medarbetares hälsa samt minimera påverkan på vår och våra kunders verksamheter.

Riktlinjer

  • Vi uppmanar samtliga våra medarbetare att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten, vara noga med sin handhygien och stanna hemma om man känner sig sjuk, det gäller oavsett om man varit i ett riskområde eller ej.
  • Internationella resor ska ej genomföras och resor inom Sverige ska undvikas
  • Vi ställer in samtliga egna evenemang till och med 8 april, samt vårt deltagande i event / sammankomster med deltagare över 10 personer. Nytt beslut kommer att fattas längre fram för evenemang efter den 8 april.
  • Från den 13 mars och tillsvidare är externa besök på våra lager och färskvaruhallar ej tillåtna. ​
  • För externa besök på våra kontor är vi restriktiva, möten ska i första hand ske över Skype/Teams.

Ändrade rutiner i våra leveranser
Med anledningen av den höga risken för smittspridning av Coronaviruset gör vi tillfälligt några förändringar i våra leveranser:

  • För att värna våra medarbetares samt våra kunders hälsa kommer våra chaufförer från den 17 mars och tillsvidare lämna leveranserna utanför er lokal. Då leveransen är utlastad kommer våra chaufförer att ge sig till känna, men vi ber er ändå vara uppmärksamma på när er leverans brukar komma. Samma process gäller för returer.
  • Vi vill även flagga för att våra leveranstider kan komma att påverkas.

Påverkan på leveranser till Menigo
Vi ser i dagsläget en liten påverkan på våra leveranser pga. Coronaviruset men utesluter inte att vi framöver kan komma att se större effekter.

  • Kina har satt in olika åtgärder för att reducera smittspridningen vilket för vår del främst riskerar att påverka tillgången på förbrukningsartiklar samt viss restaurangutrustning. Fiskleverantörer flaggar för att de kan få leveransproblem då de behöver hålla fabriker stängda och båttransporter från Kina kan drabbas av förseningar.
  • Den senaste tidens spridning av Coronaviruset i Italien ser vi ännu ingen effekt av men kan inte utesluta att det kommer innebära en bristsituation på artiklar därifrån framöver.

Vi är i nära kontakt med våra leverantörer och följer situationen kontinuerligt för att kunna vara så proaktiva som möjligt och tillgodose våra kunders behov på bästa sätt.

Den riskvärdering som genomförts av Livsmedelsverket visar att det i dagsläget inte finns något som tyder på att viruset kan spridas till människor via livsmedel. https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-ochhalsa/utbrott?AspxAutoDetectCookieSupport=1

För mer information om Coronaviruset:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/