Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

En bra råvara skyltar gärna med sitt ursprung

Vi på Signal & Andersson har valt att lansera Gårdsmärkt.se för att vi värnar om svenskt lantbruk och produktion. Gårdsmärkt är en svensk kvalitetsmärkning där fokus ligger på svenska råvaror.

Gårdsmärkt ger även total transparens så att våra konsumenter får veta så mycket som möjligt om produkternas ursprung

Principen om ett kretslopp mellan djuromsorg och hållbarhet är central för oss och vi ställer höga krav på såväl smak som produktion. Det innebär att vårt kött från våra svenska gårdar har en kravspecifikation långt över svensk lagstiftning när det gäller djurproduktion samt att ett miljöansvar präglat hela tillverkningskedjan. Nedan kan du läsa om hur vi på Gårdsmärkt jobbar efter våra tre grundprinciper; ursprung, hållbarhet och djuromsorg.

Ursprung

Vårt sätt att se till att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt stavas; långsiktig och ansvarstagande produktion. Vi köper vårt kött från noga utvalda gårdar från den svenska landsbygden som sätter ett hållbart lantbruk högst upp på agendan med en kvalitativ produktion.

Hållbarhet

Vi strävar efter ett kretslopp mellan djur – gödsel – energi – växtodling – foder i värdekedjan. Foder odlas på egen gård eller grannens, gödsel blir till energi och växtnäring. Energi används till uppvärmning av anläggningar och transportfordon, och växtnäringen används på fälten och ersätter gödning. På fälten odlas sedan foderspannmål, bönor och oljeväxter.

Djuromsorg

Gårdarna som levererar vårt kött tar väl hand om djuren och djuromsorgen har en kravspecifikation som överstiger svensk djurskyddslag. Lantbrukaren arbetar efter ett kvalitetssäkringssystem som heter IP-gris med den högsta så kallade Sigillnivån och ställer högre krav på djuromsorg än svensk lagstiftning eller på EU nivå. Alla våra djur har tillgång till strömedel och får ett noggrant sammansatt foder av i huvudsak lokalt producerade råvaror och restprodukter från vegetabilisk livsmedelsproduktion.

Bäckens gård - en del av Gårdsmärkt

Lantbruk är en familjedriven verksamhet som pågått på Bäckens gård sedan 1959. År 1989 övertog Per-Olof Hilmér verksamheten från sin far och idag driver han gården tillsammans med sin fru Karin och deras två söner Gustav och Oscar. På gården drivs grisproduktion, växtodling och energiproduktion.

Ett hållbart lantbruk är kärnan i Hilmérs verksamhet. Med det menas att ställa högsta möjliga krav på såväl djuromsorg som att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Detta har legat till grund för gårdens unika kretslopp mellan djur, foder, växtodling och energiproduktion.

Djuromsorgen har en kravspecifikation som överstiger svensk djurskyddslag och Hilmérs arbetar efter ett kvalitetssäkringssystem som heter IP-gris, med den högsta så kallade Sigillnivån. Djuren utfodras med foder sammansatt från den egna växtodlingen och friskt vatten från Vänern vilket innebär att djuren får den absolut bästa möjliga kvalitén på utfodringen. Växtodlingen drivs på ett hållbart sätt i samklang med naturens biologi på slättbygden vilket innebär en ständig omvårdnad av åkermarken. Gödsel omvandlas sedan till växtnäring åt växtodlingen och sedan 2012 förädlas även gödseln till biogas i Hilmérs biogasanläggning som de äger tillsammans med fem granngårdar.

Utöver att vara energileverantör av biogas till Brålanda Biogas AB driver Hilmér Lantbruk vindkraftsproduktion. Sedan 2006 har de även en  halmpanna som värmer upp den egna gården med alla dess anläggningar samt även den närliggande kyrkan och församlingshemmet.

Hilmérs målsättning på gården är en långsiktig vision med en miljömedveten och omsorgsfull produktion vilket innebär att gården kan gå i bräschen för ett modernt och ansvarstagande lantbruk över flera generationer.

Köp Gårdsmärkta produkter här!

Signal & Andersson som skapat Gårdsmärkt är ett familjeföretag i femte generationen med ursprung från saluhallen i Göteborg. Idag levererar vi till kunder i hela Sverige och över gränserna, men finns fortfarande kvar som en lokal handlare i saluhallen i Göteborg. Sedan april 2020 är Signal & Andersson delägare i A.J Dahlberg. En långsiktig satsning på utveckling av svensk närproducerad råvara och ett naturligt steg som ett svenskt familjeföretag som värnar om Sveriges livsmedelsproduktion.

Vårt motto är samma som för 100 år sedan – enkelt, öppet och rakt med hög kvalitet till sparsamma priser. Ett motto som är lika viktigt för oss oavsett om du möter våra prisbelönta produkter på restauranger, i skolor, hos grossister eller i detaljhandeln.