Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Klimatbokslut

För andra året i rad gör vi ett klimatbokslut för att kartlägga våra utsläpp och kunna genomföra åtgärder inom rätt område.

Syftet är nå våra klimatmål om att till 2030 klimatkompensera för vår egen verksamhet och till 2050 vara ett helt klimatneutralt företag.

– Alla företag som börjat räkna på sin klimatpåverkan för-bättrar också sin rapportering och kunskap om den egna verksamheten år från år. Det är en resa för att få grepp om hela sin klimatpåverkan och för att nå de mål som satts upp för verksamheten, säger Ellinor Eke, Partner på konsultbyrån U&We som gör klimatbokslutet åt Menigo.
Årets klimatbokslut gäller Menigos egen verksamhet. Det inkluderar bland annat våra kontor, vår elförbrukning, upp-värmning och nedkylning, långleasade bilar, transporter från våra enheter till kund - som är vår största utmaning gällande utsläpp, tjänsteresor samt avfall i Sverige.
– I år har Menigo förbättrat insamlingen av data och förståelsen för dataluckor har ökat. Genom klimatberäk-ningsverktyget ”Our Impacts” har all data sammanställts och Menigo har fått en siffra på verksamhetens sammanlagda klimatpåverkan, säger Ellinor Eke.

Pandemin påverkar utgången
Under FY20 ser vi en ökning av Scope 1 jämfört med FY19 som främst beror på 2 huvudsakliga skäl:
  • I år har vi inkluderat våra tjänstebilar i rapporten och för-finat mätprocessen inom detta område. Under FY20 har
  • Vi har även expanderat våra affärer med kontrakt som ökar våra transportsträckor.
    Det bidrar i sin tur till större utsläpp genom ökad bränsleåtgång.
I övrigt speglar resultatet dagsläget väl. Vi ser en minskning i Scope 3 som dels beror på färre antal tjänsteresor under pandemin samt den ökad digitalisering av möten till följd av hemarbete.