Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Wasa – ett 100% klimatkompenserat varumärke

Läs om Wasas arbete för att minska sitt klimatavtryck och vad det innebär att vara ett 100 % klimatkompenserat varumärke.

För Wasa har några saker alltid legat varmt om hjärtat – naturen, att ständig utvecklas samt en aktiv livsstil för både dagens och morgondagens generationer. Vi har därför bestämt oss för att sätta våra värderingar till tydlig handling och ta vårt ansvar för planeten genom att minska vårt koldioxidavtryck och klimatkompensera till 100%.

100 % klimatkompenserat1 från mylla till hylla

Vi identifierar, mäter, hanterar och rapporterar alla våra koldioxidutsläpp från fälten till butikshyllan. Några exempel på de utsläppskällor vi mäter är de råmate­rial vi använder, vår energiförbrukning, tillverkning av våra förpackningar och transport av våra produkter. För resterande utsläpp kompenserar vi genom projekt som stödjer förnybar energi och som skyddar regnskogen. Allt i enlighet med internationella standarder. Varumärket Wasa är sedan 2018 100% klimatkompenserat2 – det har vi blivit genom att reducera och kompensera våra utsläpp av koldioxid3, en växthusgas som är direkt kopplad till världens klimatförändringar.

Så fungerar klimatkompensation

Koldioxidutsläpp orsakar stora klimatförändringar på vår planet – varje ton koldioxid som släpps ut i atmosfären får globala effekter. Eftersom klimatförändringar är ett globalt problem kan effekten av en viss mängd koldioxid som släpps ut på en plats i världen neutraliseras genom att fånga in eller reducera samma mängd på en annan plats. Det är principen bakom klimatkompensation.

Wasas konkreta hållbarhetsåtgärder

Enligt Research Institute of Sweden (RISE4) öppna lista har knäckebröd, speciellt bakat på råg, ett lågt klimatavtryck jämfört med många andra typer av livsmedel. Men bra kan alltid bli bättre – och vi försöker därför alltid hitta nya sätt att minska våra utsläpp. Energisparprogram, gröna logistikprojekt och att välja 100 % ursprungsmärkt förnybar elektricitet till våra fabriker är några av de åtgärder vi vidtagit.

Då vi är ett svenskt varumärke och allas rätt till skog och vacker natur ligger oss varmt om hjärtat bevarar vi regnskogen genom att delta i Madre de Dios-projektet i Peru5, samt hjälper till att öka tillgången till ren solenergi i glesbygden i Indien6, för att kompensera för våra resterande utsläpp. Projekt som förutom klimatnyttan även ger sociala, ekologiska och ekonomiska fördelar i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål. Läs mer om Wasas hållbarhetsarbete på www.wasaCO2.com.

Ny pilotstudie med syfte att binda mer kol i marken

I linje med EU:s ambition om ett mer hållbart jordbrukssystem vill vi på Wasa förstå hur vi kan minska utsläppen vid odling av råg, som idag står för över 25 % av våra totala utsläpp från jord till butikshylla. I samarbete med Indigo Agriculture och Svensk Kolinlagring har vi därför värvat både tyska och svenska bönder till en treårig pilotstudie med syfte att öka användningen av regenerativa jordbruksmetoder, minska koldioxidutsläppen vid odling och binda mer kol i marken.

Projektet omfattar totalt tolv rågodlare som från och med höstsådden 2020 kommer att ställa om cirka 400 hektar jordbruksmark i Tyskland respektive Sverige till regenerativa jordbruksmetoder och börja mäta förändringen av andelen kol i jorden. Under hela pilotprojektet kommer de deltagande jordbruken att få särskild vägledning om hur man bäst implementerar nya metoder baserat på varje jordbruks unika förutsättningar, som jordtyp, klimat och nuvarande odlingsmetoder.

Köp Wasa klimatkompenserade produkter

Fotnoter

1 Klimatkompenserat kan även kallas koldioxidneutralt.

2 Wasas mål är att vara 100% klimatkompenserat varje år minst fram till 2021.

3 Koldioxid (CO2) är den viktigaste växthusgasen.

4 RISE är ett forskningsinstitut ägt av svenska staten. De samarbetar med universitet, industri och offentlig sektor för att driva internationell konkurrenskraft inom hållbar utveckling. RISE utför branschforskning och innovation samt testning och certifiering och har som mål att vara internationellt konkurrenskraftigt och arbeta för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka företags konkurrenskraft och förnyelse.

5 Klimatkompensation motsvarande ca 18300 ton CO2.

6 Klimatkompensation motsvarande ca 85700 ton CO2.