Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Tillsammans för minskat matsvinn

Vi strävar alltid efter att minimera vårt matsvinn och att råvaror som blir över kommer till nytta för någon annan. Ett arbete som sträcker sig över hela verksamheten.

Hos Menigo uppstår matsvinn om exempelvis en vara inte säljs i tid samt om den skadas vid transport eller vid avlämning till kund. Vi mäter vårt totala svinn samt orsaken till svinn och har högt satta mål på området: Till 2030 ska vi ha halverat vårt svinn och avfall jämfört med nivåerna 2017, då vi påbörjade mätningen. Vi har även satt mål som indirekt motverkar matsvinnet, som lageromsättningshastighet och prognos- och leveranssäkerhet.

Det är många parametrar som ska klaffa för att minska matsvinnet och flera avdelningar är engagerade i arbetet. Säljorganisationen ska förhandla om avtalsvillkor med kunder, något som kan påverka svinnet mer än man tror; kräver kunden lång tid till bäst före-datum ökar också risken för svinn. Lager och logistik ansvarar för att inventera, kontrollera och vara aktsamma med produkterna samt att leveranser – till och från oss – ska ske problemfritt och i tid. Menigo har under flera år arbetat efter konceptet Den Perfekta Leveransen. Här mäter vi våra kundleveranser och kvaliteten på levererade varor som sedan följs upp löpande under året. Ett sätt att motverka svinn även hos kunden.

Åtgärder mot mindre matsvinn
Det dagliga arbetet hos Supply Chain handlar bland annat
om att bibehålla en god tillgänglighet i våra lager och minska matsvinnet. Varje vecka analyserar inköparna sina svinnposter och vad som gått till utförsäljning, på grund av kort datum. Här fattas också beslut om vilka åtgärder som bör tas för att und-vika återkommande svinn. Alla inom avdelningen Supply Chain har individuella mål på svinn och utförsäljning i förhållande till försäljningen. Arbetet görs både övergripande och i detalj, med uppföljning i inköpsverktyget Relex. Här kan man på ett tydligt sett identifiera var problemen finns genom att orsakerna till svinn bryts ner till koder.
Utförsäljning och gåvor
Menigos inköpssystem varnar om varor närmar sig bäst före-datum. Det kan exempelvis ske genom utförsäljning till våra kunder. Vi har även samarbeten med välgörenhetsorganisationer som Smyrnakyrkan och Räddningsmissionens butik Maträtt i Göteborg samt Stockholms Stadsmission. Hit skänker vi en stor del varor som inte kan säljas, bland annat frukt och grönt som sorteras ut från våra lager varje vecka. Menigo driver också svinnprojekt med kunder som köper frukt och grönt med skönhetsfläckar som bland annat används till förädling.

Sortimentsoptimering
I år har sortimentsoptimering varit ett prioriterat område, på grund av minskade volymer till följd av coronapandemin. För att inte riskera att hamna i ett läge med för hög andel mat avfall fick vissa av de kylda produkterna med kort datum — som exempel-vis mjölkprodukter — istället frysas för att räddas. Det gjordes dels för att undvika onödigt matsvinn, dels för att möjliggöra för kunden att köpa varorna i ett senare skede. Stora volym-tapp skedde framför allt på våra rikstäckande kunder inom hotell- och restaurangsegmenten.

Guidande certifieringar
Menigos arbete med svinn regleras på flera sätt genom våra kvalitets- och miljöledningssystem, BRC Storage & Distribution och ISO 14001:2015. ISO-standarden ställer krav på att vi har identifierat våra betydande miljöaspekter – svinn är en av dem – ur ett livscykelperspektiv, samt att vi har uppsatta mål och åtgärdsplaner för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan. BRC Storage & Distribution reglerar många av våra rutiner och riktlinjer gällande svinn, inte minst delen av arbetet som utgår från våra lager.