Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Mångfald och inkludering

Vi strävar alltid efter att våra medarbetare ska ges lika möjligheter och att företagets demografi speglar det svenska samhällets olikheter. Därför är inkludering och mångfald ett prioriterat område.

Genom ett systematiskt arbete som utgår från vår inkludering- och mångfaldsplan utvecklar vi vårt arbete på området. Våra långsiktiga mål är att fortsätta ligga i linje med SCB:s jämförelse mått gällande andelen utrikesfödda samt att ha utjämnat könsfördelningar inom avdelningar/ befattningar/funktioner med ojämn
könsfördelning.

Jämställdhet
Menigo vill vara en jämställd organisation och ser kontinuerligt över fördelningen mellan kvinnor och män på våra avdelningar. Det kan vara en svår förflyttning, särskilt inom yrken som historiskt domineras av just kvinnor eller män. Vi gjorde en riktad satsning under året med att attrahera fler kvinnor inom logistik på
ett flertal orter, genom att bland annat använda bilder på vår personal i annonser med en extra stor räckvidd. Vi fick fler kvinnliga sökande än vanligt, dessvärre var det precis när Corona slog till, varför vi var tvungna att dra in de vakanser vi hade avsett att tillsätta.

Kompetensbaserad rekrytering
Ett av målen i medarbetarundersökningen för FY20 var att 85 procent skulle uppleva att män och kvinnor ges lika möjlg-heter. Med anledning av att medarbetarundersökningen gjordes om och anpassats utifrån en global organisation har denna fråga inte varit möjligt att mäta i årets undersökning. Ambitionen är att våra medarbetare ska känna att Menigo ger lika möjligheter oavsett kön. Vi strävar mot en 30/70 förelning inom de områden där vi har övervikt av det ena eller andra könet. Vi använder oss av en kompetensbaserad rekrytering i syfte att säkerställa att våra sökanden bedöms utifrån lika villkor.