Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Miljömärkt gynnar den biologiska mångfalden

Genom miljömärkning är vi på Menigo med och främjar den biologiska mångfalden, skyddar regnskogen och bidrar till ett hållbart fiske.

För våra kunder skapar miljömärkt en tydlig bild över vilka produkter som faktiskt är mer hållbara än andra.


Betydelsen av biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden utarmas och är tillsammans med ekosystem ett av FN:s globala hållbarhetsmål, mål 15. Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. En förlust kan äventyra ekosystemets förmåga att till exempel rena vatten och luft samt pollinera växter som ger oss bär, frukt och grönsaker. Insekter, maskar och en mängd andra organismer deltar också i kretsloppet av näringsämnen. WWF uppskattar bland annat att cirka 60 procent av alla vilda ryggradsdjur har försvunnit de senaste 40 åren.
Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land. Flertalet studier visar att ekologisk odling är övervägande positiv för den biologiska mångfalden. Runt en ekologisk gård finns runt 30 procent fler arter av växter och djur. Bin, humlor och fjärilar trivs dessutom extra bra på ekogårdar.


Menigos bidrag
Menigo är miljöcertifierade enligt ISO14001 sedan 2001 och vi ställer krav på att även alla våra leverantörer ska ha ett aktivt miljöarbete. Vi har både vilja och engagemang att fortsätta utveckla arbetet framåt, något som också är viktigt för våra kunder.
År 2015 satte Menigo ett långsiktigt mål om att 20 procent av livsmedelsförsäljningen ska vara ekologisk. Samtidigt var målsättningen på den totala försäljningen ekologiskt eller miljömärkt till år 2020 också på 20 procent. Vi har redan överträffat målet med en total försäljning av miljömärkta artiklar på 22 procent.
En bidragande faktor till vår positiva utveckling är att Menigo inte säljer fisk- och skaldjur som är rödlistade av WWF. Hela 79,2 procent av vår fisk- och skaldjursförsäljning är miljömärkt, en ökning från föregående år då vi låg på 73,3 procent. Exempel på andra kategorier med hög andel miljömärkta varor är varma drycker (60,5%), förbrukning (39,2%) och mejeri (30,9%). Störst försäljningsandel av miljömärkta produkter är inom den offentliga affären (36,7%).
Kurvan över ekologisk försäljning har planat ut för verksam-hetsåret med en svagare utveckling uppåt på 16,8 procent — jämfört med föregående år 15,5 procent. Något man också ser till branschen i stort med minskad ekologisk försäljning, enligt en kartläggning gjord av initiativet ”hållbar livsmedelskedja”
i samarbete med analysföretaget Nielsen.

Egna märkesvaror
För våra egna märkesvaror ställer vi krav på att pappersför-packningar ska vara FSC-märkta (Forest Stewardship Council). Märkningen tar hänsyn till miljövärden och ser till att biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyd-das. Vi har även specifika krav vid inköp av riskråvaror såsom palmolja och soja för att säkerställa att den är ansvarsfullt producerad utan exploatering av unika naturområden. För vårt eget varumärke Brakes gäller att alla artiklar inom kategorin fisk- och skaldjur är MSC-märkta.

Ett relevant sortiment
För oss är det viktigt att ha ett relevant sortiment som upp-fyller våra kunders krav och förväntningar. Vi har cirka 3160 miljömärkta produkter i vårt sortiment varav drygt 2000 är ekologiska. I våra nya långsiktiga mål har vi höjt ribban och inkluderar nu även etiska märkningar och Svenskt Sigill det hållbara sortimentet.