Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Hållbarhet som märks

Hållbarhet är en bred term som används av många i dag, så hur ska man som konsument veta vilka produkter som faktiskt är mer hållbara än andra? För att göra det enkelt för våra kunder arbetar Menigo med utvalda, pålitliga märkningar och certifieringar

Menigo arbetar med märkningar kopplade till miljö och etik. Med hjälp av miljömärkningarna kan vi exempelvis stötta ett hållbart fiske, skydda regnskogen och främja den biologiska mångfalden. De etiska certifieringarna höjer lägstanivån i leverantörskedjan utifrån ett etiskt och socialt perspektiv.

Vår definition av hållbart sortiment

• Menigo utgår från WWF:s/Hållbar livsmedelskedjas definition av hållbara produktmärkningar. Avgränsningen är märkningar som finns i GS1 (Global Standard) och därmed är relevanta på den svenska marknaden.
• Vi inkluderar även relevanta märkningar för förbruknings-material och restaurangutrustning, till exempel FSC och Svanen.

I vårt arbete att nå målet har vi under året:
•Utvecklat samarbete och deltagit i forum med våra partners och leverantörer för att hitta tydligare vägar framåt för ett förbättrat hållbarhetsarbete i branschen, exempel-vis kring svinnhantering, både internt och externt.
•Tydligare kommunikation kring vårt hållbarhets arbete där vi regelbundet, lyft hållbarhetsaspekter i våra marknads-föringskanaler och innehåll.
•Hjälpt fler kunder att agera och välja hållbart i sin verksamhet och i sitt kök.