Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Enklare tillsammans

Samarbeten och partnerskap är förutsättningar för ett hållbart erbjudande. Här är några av de samarbeten som Menigo deltar i.

Hållbara medlemskap
Vi är medlem i flera branschorganisationer med syftet att verka för en bättre livsmedels-hållning. Bland organisationerna finns Fiskbranschens Riksförbund, ECR***, GS1, Fryst och Kyld Mat, Svenska Sojadialogen och Organic Sweden.
Matsvinn
Vi är partnerföretag till både Stockholm Stadsmission och Räddningsmissionen. Vi stöttar bägge organisationerna ekono-miskt och vårt matsvinn går till aktiviteter som stöttar socialt utsatta människor. Vi donerar även matsvinn till Smyrnakyrkan samt till butiken Maträtt, en “socialt supermarket”. Under FY20 skänkte vi drygt 73 ton matsvinn, som motsvarar 121 786 antal måltider.
Stellagalan & White Guide Junior
Vi är sponsor av Stellagalan, en gala som verkar för jämställdhet
i branschen och lyfter restaurang-branschens kvinnor. Vi delar ut priset White Guide Junior till årets skolkök. För att bli nominerad krävs ett genomtänkt miljöarbete. 
På gång!
I december 2019 grundades ETI* Sweden med fokus på goda arbetsvill-kor i globala leverantörskedjor. Menigo deltog i arbetsgruppen för att bilda föreningen, men tvingades tyvärr av - vakta medlemskap eftersom corona krävde både stora kostnadsbesparingar och korttidspermitteringar precis när föreningen öppnade upp för medlem-skap i april. Mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor är ett prioriterat område för Menigo vid värdering av de leverantörer vi samarbetar med. Vi ser därför ETI Sweden som en viktig samarbets partner framåt för att driva arbetet med ansvarsfulla leverantörs-kedjor i rätt riktning.

*Ethical Trading Initiative
www.etisweden.se