Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Vill du ha ett kvitto?

Tillsammans med projektet Ekokvittot har vi fått fram siffror på vilken skillnad ett val faktiskt kan göra. Det kallas för ett ekologiskt kvitto och är ett smart sätt att omvandla siffror till praktiska exempel.

 

Schysstare apelsiner utan bekämpningsmedel

Totalt har Menigo sålt 204 ton ekologiska apelsiner under de senaste året. Produktionen av de inköpta ekologiska apelsinerna innebär att 27 kilogram aktiv substans bekämpningsmedel årligen hindras från att spridas på markerna och vidare ut i ekosystemen. Dessutom besparar vi naturen hela 2,4 ton handelsgödsel som annars skulle använts och bidragit till övergödning och ökad klimatpåverkan.

Ekomorötter besparar naturen på handelsgödsel

Av de morötter som säljs i Sverige är över 90 procent odlade i landet. Menigos försäljning av 852 ton ekologisk eller KRAV-märkt morot innebär att knappt 23 kilogram aktiv substans bekämpningsmedel årligen hindras från att spridas på markerna och vidare ut i ekosystemen.

Dessutom sparar vi in på 1,1 ton handelsgödsel som annars hade använts, vilket i sig hade bidragit till övergödning och ökad klimatpåverkan. 

Vanlig potatis – en av de mest besprutade grödorna

I Sverige producerades ekologisk potatis motsvarande 35 900 ton under 2016 vilket är mer än en fördubbling jämfört med femårsgenomsnittet. Eftersom potatis är en av de mest besprutade grödorna i Sverige bidrar denna produktion till att minska negativ påverkan på natur, djur och människor.

Menigos försäljning av 874 ton ekologisk och KRAV-märkt potatis innebär att knappt 90 kilogram aktiv substans bekämpningsmedel årligen hindras från att spridas på markerna och vidare ut i ekosystemen. Dessutom besparar vi naturen på 13,6 ton handelsgödsel. 

Fem ton mindre bekämpningsmedel – varje år

Den årliga importen av bananer till Sverige är ungefär 160 000 ton. Om all svensk import av bananer vore KRAVmärkt skulle cirka 10 300 hektar mark befrias från kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. Det är en yta ungefär lika stor som Tjörn eller Värmdölandet. 

Menigo säljer drygt 2 000 ton ekologiska bananer vilket motsvarar 1 procent av Sveriges totala import. Omställningen av produktionen för 2 000 ton ekologiska bananer innebär att drygt 5 ton aktiv substans bekämpningsmedel årligen hindras från att spridas på markerna och vidare ut i ekosystemen. Dessutom besparar vi naturen på 170 ton handelsgödsel. Effekterna av att välja ekobananer är således stora, hälsan bland de som jobbar på plantagerna blir också bättre, även hälsan hos de som arbetar på plantagerna förbättras.

Kvinna på åker

VAD ÄR ETT EKOKVITTO?

För att göra det lättare för butiker, restauranger, storkök och kommuner med flera att berätta om vilka konkreta miljöförbättringar som har uppnåtts genom att välja ekologiska livsmedel, startades projektet Ekokvittot. Projektet har tagit fram data som gör det möjligt att räkna fram effekter i siffror för en tydlig och sanningsenlig redovising. Bakom projektet står bland andra Svensk Dagligvaruhandel, Coop, ICA och Konsumentverket.