Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Produkten

”Menigos Egna Varor och egen import har hårda krav på att uppfylla olika hållbarhetskriterier.”

VAD HAR VI GJORT HITTILLS

Menigo verkar för en ansvarsfull hushållning med naturresurser och vi vill arbeta systematiskt med riskbaserad leverantörsvärdering och uppföljning

Grunden för vårt sociala och etiska ansvar i inköpsarbetet är Menigos uppförandekod (Code of Conduct) som baseras på FN och ILO-konventionerna samt de 10 principerna i FNs Global Compact. Vi har under 2017 uppdaterat varuoch leverantörskraven för inköp och sortiment med tydliggöranden av krav gällande:

  • miljöarbete och miljömål
  • arbetsvillkor i leverantörskedjan
  • frukt- och grönsaksodling
  • material och förpackningar
  • spårbarhet.

För att minska miljöbelastningen i jordbruk verkar vi för minskad användning av bekämpningsmedel. Detta säkerställs b.la. genom att frukt och grönsaker är certiferade enligt Global GAP, IP Sigill eller KRAV och EKO.

God djuromsorg är viktigt för oss all uppfödningen ska följa rådande EU-lagstiftning och den lagstiftning som fnns i det aktuella landet. Menigo säljer inte kött från utrotningshotade djur och accepterar inte att antibiotika används i förebyggande eller tillväxtbefrämjande syfte.
Vi säkerställer så långt det är möjligt att fsk kommer från legalt och hållbart fske. Vi undviker rödlistade arter
och saluför inte konventionellt odlad scampi (jätteräka/tigerräka).
Vi uppmanar våra leverantörer av förbrukningsartiklar och restaurangutrustning att använda farliga kemikalier i så liten utsträckning som möjligt. Vi vill minimera användandet av PVC, Bisfenol A, Högfluorerade ämnen (PFAS;PFOA) och antimikrobiella substanser.

MENIGOS EGNA VAROR

Menigos höga krav på leverantörer för våra egna varor gör att vi vill att de ska ha en GFSI-erkänd standard (Global Food Safety Initiative) som säkerställer att de arbetar konsekvent med kvalitet och produktsäkerhet.

Vi genomför egna revisioner för säkerställande av våra kvalitetskrav.
Leverantörsgodkännande för kött och fågel görs ner på gårdsnivå.
Vi utför alltid sensoriska bedömningar och funktionstester vid utveckling av våra egna varor samt granskar produktspecifkationer och analysresultat.
• Vi har inga rödlistade fsk & skaldjur och under varumärket Brakes är all vildfångad fsk MSC-märkt.
• All palmolja är certiferade enligt RSPO.Målet är att all palmolja ska vara certiferad enligt minst segregerad nivå vid årskiftet 2018/19.
• All soja som använts till produktion är certiferad enligt RTRS, Pro Terra eller motsvarande. Detta omfattar dels livsmedel där soja ingår som huvudråvara samt animaliska råvaror
**
• Vi eftersträvar att minimera onödiga tillsatser och accepterar inte AZO-färger eller smakförstärkare i livsmedel som riktar sig till barn.
• Vi efterfrågar alltid förpackningar, förbrukningsartiklar och restaurangutrustning som är fria från bisfenol A, PVC och om relevant FSC-certiferade.
• Majoriteten av våra förbrukningsartiklar under varumärket Migi är miljömärkta.


ETT STORT SORTIMENT AV VAROR MED HÅLLBARHETSMÄRKNINGAR

Menigo tillhandahåller ett stort sortiment av varor med olika hållbarhetsmärkningar, som Faitrade, UTZ certifed, KRAV och EU ekologisk produktion samt Rainforest Alliance

Menigos hållbarhetsmärkningar

MENIGOS OMRÅDEN FÖR HÅLLBART FÖRETAGANDE

Med grund i FN:s globala mål för hållbarhet har vi skapat riktningen och strukturen för vårt hållbarhetsarbete. Som företag, arbetsgivare och samhällsaktör speglar de våra värderingar och representerar relevanta områden som ger oss möjlighet att bedriva ett långsiktigt hållbart företagande.

Partnern
Personen
Planeten
Produkten

VI TROR PÅ:
Att tydliga hållbarhetskrav på våra leverantörer och produkter är avgörande för att driva vår bransch åt rätt håll gällande hållbar utveckling

STÄLLNINGSTAGANDE:
Vi på Menigo har ett ansvar att riskvärdera de produkter och tjänster vi erbjuder våra kunder. Vi skall skapa ett ramverk med hållbarhetskriterier för våra leverantörer, samt proaktivt identifera och eliminera riskråvaror och kemikalier i vårt sortiment

LÅNGSIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR:
2020
• Menigo skall säkra upp att allt vårt kött kommer från besättningar där ansvarsfull antibiotikaanvändning tillämpas
• Alla Menigos leverantörer av varor och tjänster skall vara riskvärderade
• Menigos sortiment skall vara riskvärderat

2030
• Alla Menigos leverantörer av varor och tjänster skall vara godkända enligt Menigos hållbarhetskriterier*