Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Planeten

”Menigo har ett mål om att 75 % av vårt avfall skall vara återvunnet år 2020."

VAD HAR VI GJORT HITTILLS

Menigos arbete följer en kvalitets- och miljöpolicy samt omfattande mål kring miljö och klimat. Målen inkluderar svinn, energi, transport, avfall och sortiment och förpackningar.

Målet 2017 var en minskning av svinnet med 12 % jämfört med år 2016. Utfallet blev en minskning med 7,8 %.

Vi har ursprungsmärkt och förnyelsebar el till övervägande del i våra anläggningar.

På våra största enheter återvinner vi värme som produceras av våra kylanläggningar.

År 2016 var det drygt 80 % andel förnybart och 3,8 % fossilt. Resterande var kärnkraft.

Vi har en tydlig målsättning att minska energiförbrukningen med 30 % (i relation till vår omsättning i kr) till år 2020 jämfört med år 2015. Utfallet år 2017 blev en minskning med 6,2 %.

För att säkra ett strukturerat och hållbart arbete är Menigo certiferade inom en rad olika områden, som ISO14001, KRAV, Ekologisk produktion, MSC, ASC och BRC.

Vi hade en målsättning på minst 25 % förnybar andel bränsle i våra egna bilar för helåret 2017. Vi landade på 46,2 %. Under juli–december 2018 hade andelen ökat till 50,7 %.

Vi har också en målsättning att öka snittleveransen med 10 % till 2020 jämfört med 2015. Under perioden juli–december 2017 ökade värdet på snittleveransen 10,8 % jämfört med
samma period 2015.

Menigo har ett mål att 75 % av vårt avfall skall vara återvunnet år 2020 och delmålet 55 % juli–december 2017. Utfallet landade på 48,9 %.

Många av våra försäljningsmål är också satta för att främja ett hållbart företagande. Exempelvis ska 20 % av vår livsmedelsförsäljning vara ekologisk och 20 % av vår totala försäljning vara miljömärkt 2020. Under perioden juli till december landade siffran på 14 % ekologiskt och 18,1 % på miljömärkt vilket var en ökning på båda områden från 2016 samma period. Vid årsskiftet 2017–2018 togs den första elhybrid lastbilen i drift i Menigos regi. Och vi har en strikt resepolicy med syfte att minska utsläppen

Menigos första elhybrid är lanserad

MENIGOS OMRÅDEN FÖR HÅLLBART FÖRETAGANDE

Med grund i FN:s globala mål för hållbarhet har vi skapat riktningen och strukturen för vårt hållbarhetsarbete. Som företag, arbetsgivare och samhällsaktör speglar de våra värderingar och representerar relevanta områden som ger oss möjlighet att bedriva ett långsiktigt hållbart företagande.

Partnern
Personen
Planeten
Produkten

VI TROR PÅ:

Att vi alla måste anpassa vår konsumtion och livsstil, företag som individ, för att säkerställa kommande generationers fortsatt goda liv på jorden.

STÄLLNINGSTAGANDE:
Menigo strävar mot att i framtiden vara ett klimatneutralt företag

LÅNGSIKTIGA MÅLSÄTTNING:
2030
• Våra egna transporter ska vara fossilfria
• Vi klimatkompenserar vår påverkan år 2030 till 100 %
• Vi ska ha halverat vårt svinn och avfall jämfört med nivåerna 2017

2050
• Menigo är ett klimatneutralt företag.
• Samtliga förpackningar i vårt sortiment ska komma från förnyelsebara källor