Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Personen

”För oss är hälsa mer än att vara frisk – det är ett tillstånd av välbefinnande.”

VAD HAR VI GJORT HITTILLS

Menigo sätter hälsa och välbefnnande högt på agendan. För att ge vår personal goda förutsättningar har vi en arbetsmiljöpolicy som följs upp kontinuerligt samt en omfattande och tydlig policy kring kränkande särbehandling.

För oss på Menigo är jämställdhet en av våra viktigaste frågor och företagsledningen är idag helt jämställd ur ett genusperspektiv. Vi har ett systematiskt arbete inom vår riktlinje för mångfald och jämställdhet. Dessutom får alla Menigos chefer gå igenom en arbetsmiljöutbildning för att säkra god arbetsmiljö i alla led.
För att främja utveckling och välmående hos den enskilde har vi medarbetarsamtal och genomför regelbundet medarbetarundersökningar som följs upp i dialog.
Utöver detta samarbetar vi med Stadsmissionen på flera platser i Sverige, vilket bidrar till att hjälpa människor i utsatthet.. Vi är också med och stöder Resq-club och Smyrnakyrkan. Genom vårt sponsorskap för Team Rynkeby, engagerar vi oss i kampen mot barncancer. Detta drivs av ett starkt medarbetarengagemang, där en av våra medarbetare också är en del av teamet som kommer cykla till Paris.


MENIGOS OMRÅDEN FÖR HÅLLBART FÖRETAGANDE

Med grund i FN:s globala mål för hållbarhet har vi skapat riktningen och strukturen för vårt hållbarhetsarbete. Som företag, arbetsgivare och samhällsaktör speglar de våra värderingar och representerar relevanta områden som ger oss möjlighet att bedriva ett långsiktigt hållbart företagande.

Partnern
Personen
Planeten
Produkten

VI TROR PÅ:
Att människorna omkring oss är vår största tillgång och att vi som företag har en viktig samhällspåverkan. Därför värnar vi om människors inkludering, hälsa och utveckling. För oss är hälsa mer än att vara frisk – det är ett tillstånd av välbefnnande.

STÄLLNINGSTAGANDE:
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsosam arbetsplats där människor samarbetar för att nå resultat och kan och vill ta ansvar för sin egen utveckling. Våra ledare skall skapa förutsättningar för medarbetare att känna engagemang, ansvar och delaktighet och bidra till en inkluderande arbetsmiljö. Människor som söker sig till Menigo har en passion för mat, tror på och lever våra värderingar och vill bidra till en hållbar utveckling i samhället.

LÅNGSIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR:
2030
• Menigo skall högst ha 3 % sjukfrånvaro
• 100 % av Menigos anställda ska uppleva att företaget tar ett stort samhällsansvar
• 100 % av Menigos medarbetare ska ges möjlighet att vara bidragande till ett bättre samhälle
• Menigo ska ligga över SCB -mångfaldssnittet gällande fördelning kvinnor och män och etnisk bakgrund