Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.
2017-10-25 | Nyhet

Wave rullar in i Timebutikerna

Det nya kassasystemet Wave är packat med olika tjänster som ska underlätta, effektivisera och göra butiksarbetet lönsammare.

Wave har funnits på marknaden i drygt 30 år och har genom åren ut-vecklats för att tillgodose behoven inom servicehandeln. Under inledningen av 2017 har systemet implementerats i Timebutikerna.
– Wave innehåller många funk-tioner som underlättar både det dag -liga arbetet i butiken och det  administrativa arbetet, berättar  Mikael Blom, affärsområdeschef Kassa tjänster på ClearOn, leverantören bakom Wave.
Det går till exempel att räkna dagskassa, skriva ut dagsrapporter, hantera utskrifter av hyllkantsetiketter och utföra försäljningsanalyser.
– Systemet kan också integreras med andra tjänster som bidrar till att dra kunder till butiken, till exem-pel betaltjänster, säger Anna-Karin Thun borg, affärsområdeschef Betal-tjänster på ClearOn. Wave kan kopplas till Kassagirot, som erbjuder betaltjänster för före-tag, föreningar och privatpersoner, till exempel att betala räkningar, lösa in värdeavier och sätta in dagskassor. Det är även möjligt att sälja presentkort, beställa resevaluta och skicka pengar över hela världen.

Flera smarta funktioner


Wave erbjuder flera smarta funktio-ner vid kassabetalning, bland annat vid hantering av kuponger.
– Kupongen behöver inte sparas i kassan efter att den har scannats, utan den sparas digitalt i systemet. Wave kan även erbjuda digitala kvitton; vill kunden inte ha ett kvitto behöver man inte skriva ut det. Det sparas i stället digitalt, vilket sparar både miljö och pengar. Kunden kan också få det digitala kvittot genom sms eller epost, säger Mikael Blom.

– Wave innebär nya möjligheter för att utveckla butiken genom att stärka serviceutbudet på flera olika sätt, säger Johnny Lönnberg.


Alltid modern utrustning


– Ett tungt argument varför valet av ny kassapartner var att Wave erbjuder en komplett hyreslösning som ser till att våra butiker alltid har ny modern utrustning samt en support som under  håller och byter ut saker som inte fungerar som de ska. En annan aspekt är att kassan fortfarande fungerar offline och inte blir obruk-bar i händelse av avbrott i butikens internetförbindelse. Så kallade rena molnkassor som är helt beroende av uppkoppling, och som blir allt vanligare, känner vi blir för sårbart för våra butiker i dagsläget, säger Joakim Mannesten, Konceptchef Time & Nära Dej.

Detta är Wave:

•  Levereras komplett med hårdvara och mjukvara
•  Integrerad mot ATG och Svenska Spel
•  Support 9-16, med jour-beredskap dygnet runt
•  Underlättar administration och bokföring
•  Uppdatering av priser, artikelinfo och kampanj-erbjudanden
•  Möjliggör digitala kvitton och förenklar kupong inlösen
•  Kan kopplas till Kassagirot
•   Erbjuder pumpstyrning i kassan