Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.
2022-06-09 | Nyhet

v.25 Menigo och omvärlden

Inför midsommarhelgen uppdaterar vi er kring en oförutsägbar omvärld med hög inflation och ränteökningar. Hur påverkar detta dig i form av leveranser och tillgänglighet?

Kundinformation från Menigo

 Första halvan på 2022 är snart till ända och vi förbereder oss alla på olika sätt inför en riktigt fin och glad midsommarhelg.

 Vi har ett halvår bakom oss med en allvarlig och oroande utveckling i Ukraina och sett de konsekvenser det får för människors lidande och utsatthet. Det har också gett stora effekter på vår omvärld i form av tillgänglighetsproblem på många områden, bränslehöjningar och ett inflationsläge som är högre än vad vi sett på lång tid. Samtidigt har Covid smittan släppt sitt grepp om Sverige och många verksamheter har på snabb tid behövt ställa om till ett nygammalt normalläge, vilket för vår bransch varit oerhört positivt.

 Vi kommer fortsatt behöva hantera en turbulent och svårförutsägbar omvärld med fortsatt hög inflation, förväntade ränteökningar och en fortsatt utmanande tillgänglighetssituation. Vi kommer behöva hjälpas åt för att möta detta på bästa sätt – tillsammans.

 Glädjande nog kan vi i dagsläget inte se stora nedgångar på de viktigaste råvarorna såsom vete och majs i sikte. Rapsolja har sjunkit något men för tidigt att säga om det håller i sig då torkan och väder spelar en stor roll i år. Allt ligger kvar på en hög nivå. Vi inväntar signalerna gällande främst hur skörden på vete kommer bli både i volym och kvalitet.

 Vi ser en fortsatt stark prisuppgång och vi får indikationer på mycket stora prisökningar inför september från våra leverantörer. Exakt hur stor vet vi först i mitten på juli. Huvudorsakerna är den höjning som drabbade energi, råvara och transport sedan 24 februari. Många av leverantörerna hann inte få med dessa prisökningar i maj så den höjningen kommer vi se nu.

 

Vilka effekter ser vi att detta ger på vår tillgänglighet och våra leveranskedjor  

Våra leverantörer flaggar för större utmaningar med transporter under sommaren. Vi på Menigo planerar för att ta över vissa transporter under sommaren för att hålla tillgängligheten uppe till er kunder.

Vi fortsätter jobba med att bygga lager på artiklar med osäker tillgång där det är möjligt. Försök att vara kreativ och gärna flexibel när det gäller ”mitt på tallriken”/proteinet då både priserna och tillgängligheten är rörlig från dag till dag. 

Vi förstår att ni – liksom hela branschen - står inför en fortsatt utmanade och osäker situation. Vi från Menigo gör allt vi kan för att hitta så bra lösningar vi kan för att kunna leverera det ni beställer. Vi önskar därför att ni fortsätter att försöka lägga era ordrar så tidigt som möjligt och kontakta er säljare så vi tillsammans kan bolla olika alternativ och hitta ersättningsprodukter.   

Önska er en Glad Midsommar och på återhörande! 

Jonas Köhler 

VD 

imageplbws.png

Tidigare Markandsrapporter hittar du här>

Länkar/tips 

  • Lönsamma tips – så överlever du prishöjningen 
  • En blomstrande säsong - maximera lönsamheten i sommar
  • Anslut dig till vårt nyhetsbrev genom att skicka din mejladress och ditt kundnummer till marknad@menigo.se
  • Kontakta din innesäljare/säljare för rådgivning – vi kommer göra det vi kan för att rekommendera eventuella ersättningsprodukter


Artiklar det är brist på och som riskerar att bli brist på
 

Lax

 Vi har behövt köpa gravad och rökt lax från alternativ leverantör vilket medfört ett kort glapp i tillgängligheten inför midsommar.

 

Konserver - kokosprodukter 

 Då världsmarknaden ser ut som den gör vad gäller containrar och transporter från Asien, påverkas våra Kokosprodukter. Transporterna till sjöss tar så mycket längre tid än tidigare och leveranserna är försenade upp till 6–8 veckor just nu.  Det är svårt att säga hur det kommer att se ut över hela sommaren. Vi jobbar för fullt med att få hem dessa artiklar. 

 

Nötkött  

 Allt nötkött, både svenskt och import. Tillgången är låg och efterfrågan fortsatt hög trots stora prishöjningar.  Menigo letar nya samarbeten.  

 

Kycklinglårsfilé/innerfilé  

 Akut brist på lårfilé både fryst och färsk från Lettland. Men även övrig import kycklinglårsfilé samt svensk innerfilé. 

 

Vit naken fisk (alaska, sej, torsk, kolja) 

Brist på främst sej i nuläget, vilket är kopplat till Covid och försenade leveranser. Ryssland står för 50% av både torsk och alaska pollock, så sannolikt kommer marknaden att söka andra lösningar vilket driver pris och skapar problem med tillgänglighet på övrig vitfisk. Menigo har tät dialog med befintliga leverantörer men även ett kontinuerligt arbete med att hitta nya lösningar.  


Handskalade räkor
 

Bristen är omfattande på hela marknaden. Nu råder det stor brist hos de flesta leverantörer och yttre faktorer för fiskarna har gjort det omöjligt att komma i kapp. Utmaningarna kommer hålla i sig över hela sommaren. Menigo söker efter nya leverantörer som kan leverera punktinsatser och vi köper i dagsläget allt vi får möjlighet till och det kommer vi fortsätta med. I dagsläget har vi tre olika ersättningsalternativ i vår webbshop.