Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.
  • Hem
  • Aktuellt
  • Krispaket till svenska småföretagare förlängs
2020-03-26 | Nyhet

Krispaket till svenska småföretagare förlängs

Regeringen har infört ytterligare krisåtgärder som ska hjälpa svenska företag. Det nya stödpaketet innefattar bland annat en förlängning av korttidspermittering, omställningsstöd och omsättningsstöd

9 november

Vad ingår i det nya krispaketet?

• Förlängd korttidspermittering i upp till 7månader 
• Omställningsstöd i ytterligare 3 månader 
• Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i ytterligare 3 månader 
• Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar 
• Lättnader i a-kassan för företagare förlängs 

Korttidspermittering  

För att minska lönekostnader och undvika uppsägningar går staten in och täcker upp delar av lönen till de anställda. På så sätt har företagen en chans att behålla medarbetare tills den ekonomiska stabiliteten är tillbaka. Stöd kan beviljas till och med den 30 juni 2021 och subventionsgraden uppgår fortsatt till 75 % av arbetstidsförkortningen fram till den 31 mars 2021 och därefter till 50 % av  
arbetstidsförkortningen under perioden 1 april-30 juni 2021. 

Omställningsstöd 

Omställningsstödet förlängs med 3 månader, augusti, september och oktober. Stödet gör det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen samt ställa om och anpassa sin verksamhet. Stödet ges till företag som förlorat mer än 50 % av sin nettoomsättning, jämfört med föregående år.  

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare 

Stödet förlängs för augusti, september och oktober och ges till företag som förlorat mer än 50 % av sin nettoomsättning, jämfört med föregående år. Ersättning ges för 70 % av omsättningstapp och ges till företag som 2019 hade en årsomsättning som översteg 200 000kr.  

Anstånd med skatteinbetalningar 

Lagen ger möjlighet för företag att skjuta upp inbetalningar av skatter, moms och arbetsgivaravgifter och anståndstiden utökas med ett år.  

Lättnader i A-kassan för företagare 

Möjligheten att lägga företag vilande under förlängs under 2021 utan att det påverkar framåt. Det blir även en förlängning av reglerna för företagares arbetslöshet. Ett företag ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i syfte att senare kunna återuppta sin verksamhet.

25 mars

I onsdags den 25 mars presenterade regeringen ytterligare ett krispaket till svenska företagare för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av Coronaviruset. Åtgärderna riktar sig främst mot små och medelstora företag. Förslaget väntas överlämnas till riksdagen för beslut inom kort. 

Vad ingår i det nya krispaketet? 

Företag som fått det ekonomiskt tufft till följd av Coronaviruset ska bland annat ges möjlighet att ta nya lån av bankerna tack vare en så kallad statlig lånegaranti där staten går i god för 70 procent av nya lån. Taket för lånebelopp är satt till maximalt 75 miljoner kronor och en riskbedömning kommer ske av kreditinstituten. Företagare ska vända sig till en bank och ansöka om lån för statlig kreditgaranti. 

Krav för lånegaranti 

Lånegarantin riktar sig främst till små och medelstora företag, men det finns ingen fastslagen gräns för hur stort eller litet ett företag behöver vara. De garanterade lånen får inte användas till bonusar eller rörliga ersättningar till befattningshavare utan ska jämställas med ett normalt löneuttag. Målsättningen är att lånegarantin ska ställas ut så snart som möjligt. 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter  

I krispaketet finns också förslag på tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för perioden 1 mars – 30 juni 2020. Det innebär att enbart ålderspension betalas under den perioden för upp till 30 anställda och på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det föreslås även en reducering av egenavgifterna för den enskilda företagaren.  

Tillfälligt sänkta hyreskostnader 

För att minska hyreskostnaderna för hotell- och restaurangägare samt andra verksamheter föreslås även ett stöd i omförhandling av hyror vilket innebär att staten står för 50 procent av hyresminskningen och upp till 50 procent av den fasta hyran. Det gäller för perioden 1 mars – 30 juni och ska kunna sökas i efterhand.  

Ytterligare förslag om sänkta skatter och anstånd i skattebetalningar väntas komma den närmaste tiden. Läs mer på: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/