Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.
2020-03-17 | Nyhet

Korttidspermittering – det här gäller

Ett nytt avtal gällande korttidspermittering av anställda har nu tecknats där staten går in och täcker lönekostnader.

Hotell- & restaurangbranschen tvingas till stora förändringar för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, till följd av Coronavirusets spridning. Som ett försök att rätta företag och anställda har regeringen nu tecknat ett nytt avtal gällande korttidspermittering. 

Avtalet innebär att arbetsgivaren - genom ett ekonomiskt stöd från staten – kan minska sina lönekostnadersamtidigt som de anställda ska kunna få ut upp till 90 procent av sin lön, trots reducerad arbetstid. Det ger också en möjlighet att behålla sin personal och snabbt kunna återställa sin verksamhet när samhället återgår till det normala igen. 

Nivåer på minskat arbete 

Det finns tre nivåer att välja mellan gällande minskat arbete, 20, 40 eller 60 procent. Beroende på hur mycket de anställda går ner i tid innebär det minskade lönekostnader för arbetsgivaren på 19, 36 eller 53 procent, med hjälp av stödpaketet.  

Krav för korttidspermittering 

För att ta del av de stödinsatser som erbjuds måste verksamheten uppfylla följande krav: 

  • Verksamheten ska bedömas komma att drabbas av ekonomiska påfrestningar kopplat till händelser som varit utom arbetsgivarens kontroll, 
  • Du som arbetsgivare ska ha sett över de personalnedskärningar som är möjliga sett till de arbetstagare som inte är tillsvidareanställda, 
  • Om arbetsplatsen har kollektivavtal krävs att korttidspermittering har stöd i både lokalt samt centralt kollektivavtal, 
  • Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal krävs att minst 70 % av de anställda skriftligen accepterar korttidspermittering. 

I dagsläget är det få samhällsgrupper som inte påverkas negativt att Coronavirusets framfart och experter menar att det sannolikt inte kommer kräva allt för djupa analyser för att få ta del av stödpaketet.  

Förbered ansökan 

Korttidspermittering kan ansökas från den 7 april2020 och skickas då in till Tillväxtverket som behandlar frågan. Tänk på att du redan nu kan förbereda ansökan så den är redo att skickas in när handläggningen öppnar.