Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.
2018-01-24 | Nyhet

Menigo tar steg framåt i arbetet för hållbar soja

Som ett steg framåt i hållbarhetsarbetet har Menigo köpt certifikat för ansvarsfullt producerad soja. Köpet av certifikat innebär att Menigo tar ansvar för hur sojan, som krävs för produktionen av Menigos egna varor inklusive egen import, odlas.

Sojaodling – en hållbarhetsutmaning

Sojabönan är en av världens vanligaste proteingrödor. Odlingen har ökat kraftigt de senaste 50 åren till följd av ökad konsumtion av animaliska livsmedel – soja ingår nämligen som en viktig proteinkälla i foder för nästan alla livsmedelsproducerande djur. Även om sojabönor kan ätas direkt av människor i form av t ex tofu och sojamjölk, går merparten av den globala produktionen till djurfoder - fodersoja.
Trots att soja kan odlas på ett hållbart sätt, har den snabba expansionen skett med allvarliga konsekvenser för människor och miljö. Odlingen sker ofta på gigantiska fält med hög användning av jordbrukskemikalier. En stor del av den globala sojaodlingen sker i Sydamerika och har lyfts fram som en bidragande orsak till skövling av exempelvis regnskog. Brott mot mänskliga rättigheter och lokalbefolkning som har berövats rätten till sin mark har rapporterats i sojaodlingens spår.

Den svenska sojadialogen

Menigo vill bidra till en hållbar utveckling av sojaodlingarna och ingår därför i branschsamarbetet Svenska Sojadialogen. Samarbetet är ett nätverk av svenska jordbruksproducenter, foderföretag, matproducenter och handelsföretag i hela livsmedelskedjan som koordineras av Axfoundation (Antonia Ax:son Johnson foundation for Sustainable Development).

Företagen som deltar i samarbetet förbinder sig att säkerställa att sojan som används i deras produkter är ansvarfullt producerade enligt en av sojadialogen godkänd standard, t ex KRAV, RTRS eller ProTerra.

Menigo har köpt RTRS-certifikat från odlare i Brasilien

RTRS (Roundtable for Responsible Soy) är en organisation som har en standard för produktion av soja som innefattar både sociala och miljömässiga krav som t ex förbud mot skövling av urskog, föreskrifter gällande arbetsförhållanden samt förbud mot vissa bekämpningsmedel. Pengarna för certifikaten går till sojaodlare och möjliggör att odla soja på ett mer hållbart sätt. Menigos RTRS-certifikat har köpts från två gårdar i östra Brasilien,  Fazenda Condominio Boa Esperanca i delstaten Piaui och Fazenda Tabatinga idelstaten Maranhão. 
Köpet av RTRS-certifikat innebär att Menigos egna varor och egen import nu uppfyller upphandlingsmyndighetens krav om ansvarsfullt producerad soja och omfattar kategorierna kött, chark, fågel, mejeri, ägg, glass, odlad fisk och skaldjur, gröna sojabönor samt färdigrätter innehållande mer än 50% kött.

Frågan om ansvarsfullt producerad soja engagerar även många av Menigos leverantörer. För ungefär 60% av försäljningsvolymen av Menigos egna varor och egen import har leverantörerna själva säkerställt att sojan är ansvarsfullt producerad enligt en av Svenska Sojadialogen godkänd standard. Menigos köp av certifikat är för att täcka upp för resterande leverantörer som ännu inte själva säkrat upp certifierad soja.

Detta innebär att 100 % av Menigos egna varor och egen import inom ovan nämnda produktkategorier uppfyller RTRS standard för ansvarsfullt producerad soja. 

 

 

Louise Maritz

Soy4Brands  , ett företag som jobbar för en hållbar utveckling av sojahandeln, har hjälpt Menigo med inköpen av certifikaten. Här kan Menigos RTRS-certifikat laddas ned >>

Här kan du läsa mer:

WWF om sojaodling:
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/palmolja-soja-och-forandrademarknader/1551375-soja-en-viktig-proteinkalla

RTRS hemsida om att köpa sojacertifikat:
http://www.responsiblesoy.org/contribute-to-change/adquiriendo-creditos-de-soja-rtrs/?lang=en

Om den svenska sojadialogen:
http://axfoundation.se/axfoundation-ny-vard-for-sojadialogen/

 

 

Hand som lägger ut sojabönor för odling