Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.
2019-06-14 | Nyhet

Menigos roll i att minska matsvinn

Menigo är del av en branschöverenskommelse mellan aktörer med anknytning till den offentliga livsmedelsupphandlingen.

Överenskommelsen, som är initierad av Kost & Näring, syftar till att etablera praxis på centrala områden i livsmedelsupphandlingen för att skapa förutsättningar för goda affärer. Menigo har en aktiv roll i dialogen och driver framförallt att avtalsvillkor ska gynna både köpare och säljare.

Mer specifikt så innebär branschöverenskommelsen att vi i branschen, dvs främst producent, grossist och offentlig kund, har en gemensam syn på definitioner i upphandlingar och avtal.

Ytterligare viktiga aspekter är att hela kedjan är överens om hållbarhetstider vilket kommer att bidra till att minska svinn i alla led.

Det kommer innebära mindre svinn att använda en hållbarhetstrappa. Genom samsyn på definitioner kommer det bli färre feltolkningar och bygga mer förtroende. – Michael Bengtsson, Affärsutvecklingschef offentlig affär, Menigo

Att arbeta för att minska svinnet är en stor och viktig del av Menigos hållbarhetsarbete, till år 2030 har vi målsättningen att ha halverat vårt svinn jämfört med nivåerna 2017. En avgörande del för att minska svinn är att aktörer i hela kedjan tar ansvar och samarbetar, vilket gör branschöverenskommelsen viktig då den gör så att alla kan arbeta på ett bra och hållbart sätt.

Arbetet framåt kommer att innebära fortsatt diskussion kring de fokusområden som ska skapas kring prisjusteringar, lagervara kontra beställningsvara samt vägledning för specifika varugrupper.

För Menigos kunder kommer detta att innebära att dialogen kommer bli bättre samt att även kund kommer att bidra till mindre svinn. Mindre svinn ger även på sikt lägre kostnader då kostnad för svinn läggs på priset. Det har även skapats en plattform för dialog gällande avtalsvillkor som gör att både samarbete och avtal kommer bli mer tydligt.