Logga in

Vanliga frågor och svar om plastprodukter

Vi på Menigo får många frågor från våra kunder om plastmaterial och våra plastprodukter. Vi har sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis får du svaret på din fråga här. Om inte är du välkommen att kontakta oss med dina frågor.

 

 

Varför används Bisfenol A?
Svar: Bisfenol A (BPA) används främst vid tillverkning av polykarbonat- och epoxiplaster. Polykarbonat är en hård och tålig plast som används i plastflaskor och matlådor, epoxiplaster kan användas som ytskikt på insidan av livsmedelsförpackningar t.ex. konservburkar (kemikalieinspektionen).

 

Är Bisfenol A hälsofarligt?

Svar: Den mängd Bisfenol A vi får i oss bedöms inte skada hälsan enligt den kunskap vi har idag. Bedömningen är gjord av Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Det är inte längre tillåtet att sälja nappflaskor av polykarbonat eller förpackningar med lack och ytskikt som innehåller bisfenol A avsedda för barn under tre års ålder. Bisfenol A är ett hormonpåverkande ämne och kan påverka människans fortplantningsförmåga. (Livsmedelsverket)

 

Innehåller Menigos plastprodukter Bisfenol A?

Svar: I Menigos sortiment finns det plastprodukter som innehåller Bisfenol A och plastprodukter som inte innehåller Bisfenol A. Vid förfrågan kan Menigo ta fram produktspecifik information.

 

Överförs Bisfenol A till livsmedel?

Svar: Bisfenol A kan överföras till livsmedel men enligt Livsmedelsverket och Efsa är mängderna så små att de inte utgör någon hälsorisk. Bisfenol A är fortfarande under utredning hos Efsa och branschen jobbar för att minska användningen.

 

Varför har Menigo plaster i sitt sortiment som innehåller Bisfenol A?

Svar: Plastprodukter som vi tillhandahåller är livsmedelsgodkända och överstiger inte de gränsvärden som den europeiska lagstiftningen om plastprodukter anger.

 

Hur säkerställer Menigo att våra leverantörer uppfyller lagstiftade krav på de plastprodukter som vi har i vårt sortiment?

Svar: Menigo skickar ut ett frågeformulär till alla leverantörer som berör dess innehåll, och tar in en sk. förklaring om överensstämmelse (DoC) där information om produktens innehåll, begränsningar och uppfyllande av lagkrav samt ytterligare information finns. För EMV produkter granskas leverantören samt produktspecifikationer, tester av produkterna och DoC.

 

Säljer Menigo hälsofarliga produkter?

Svar: Samtliga plastprodukter i Menigos sortiment som är ämnade för livsmedel är livsmedelsgodkända och följer den europeiska samt svenska lagstiftningen.

 

Kan polykarbonat användas i mikrovågsugn?

Svar: Polykarbonat är en plast som tål stötar, slag och högre temperaturer och produkter som innehåller polykarbonat kan användas i mikrovågsugn om symbol för detta finns. Risken att ämnen migrerar från plast ökar vid högre temperaturer, men produkter som är märkta med symbol för mikrovågsugn ska inte överskrida de gränsvärden som finns för t.ex. bisfenol a. (Livsmedelsverket).

 

Är melamin hälsofarligt?

Svar: Melamin är ett godkänt ämne i plast enligt förordning (EG) nr 10/2011 som bland annat reglerar vad som får finnas i plast. 

 

Varför skall tallrikar gjorda i melamin inte användas i micro?

Svar: Melamin blir väldigt varmt i mikrovågsugn och kan därför förstöras. Därmed ökar också risken att mängden frisläppt melamin ökar från plast till livsmedel.

 

Vad innebär glas/gaffel symbolen?

Svar: Att produkten är godkänd för att vara i kontakt med livsmedel. 

 

Varför säljer Menigo produkter som inte är märkta med glas/gaffel-symbolen?

Svar: Glas/gaffel-symbolen ska användas på produkter där det inte är uppenbart att de är avsedda för att vara i kontakt med livsmedel. På övriga produkter är det valfritt att använda symbolen.  

 

Kan Menigos plastprodukter diskas i maskin?

Svar: Generellt är plastprodukterna diskmaskinsäkra, men vid förfrågan kan Menigo ta fram produktspecifik information. 

 

Vad betyder siffran i triangeln som står i botten på plastprodukterna?

Svar: Siffran i triangeln refererar till en typ av återvinningskod. Återvinningskoder används för att identifiera vilket material en produkt är gjord i, för att förenkla sortering vid återvinning eller annan användning. Detta har inget att göra med om plasten är livsmedelsgodkänd eller inte. 

 

Vilken plast är återvinningsbar?

Svar: I stort sett alla plastkvaliteter är möjliga att materialåtervinna. Vid plaståtervinning vill man dock ha så låg PVC-halt som möjligt i plastråvaran. En orsak är att PVC-plast kan sönderfalla kemiskt vid de temperaturnivåer som används vid formsprutning av en del andra plastsorter och förorsaka korrosion i maskiner. De få undantagna kvaliteter som inte kan materialåtervinnas går i huvudsak till värmeverk för energiåtervinning i fjärrvärmesystem. Det är ovanligt att återvunnen plast används till material i kontakt med livsmedel, med undantag för PET-flaskor.

 

 

Denna informationen finns även som pdf 

 Till toppen
Frågor? Kontaka kundservice