Logga in

Menigos uppförandekod

Vår uppförandekod bygger på FN:s konventioner som är välkända över hela världen. Menigos leverantörer ska följa vår uppförandekod, som är en ambition att bedriva affärer på ett sunt och ansvarstagande sätt socialt, etiskt och miljömässigt.

 

Menigos uppförandekod baserar sig på FN och ILO konventionerna och de 10 principerna i FN:s Global Compact.

 1. Företag ska stödja och respektera bevarandet av internationellt tillkännagivna mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka.
 2. Företag ska se till att inte medverka till brott mot mänskliga rättigheter. 
 3. Företag ska upprätthålla fackföreningsfriheten och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
 4. Företag ska avskaffa alla former av tvångsarbete.
 5. Företag ska avskaffa barnarbete.
 6. Företag ska eliminera all diskriminering avseende anställning och arbete.
 7. Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 8. Företag ska ta initiativ för att främja större miljöansvar.
 9. Företag ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
 10. Företag ska motverka alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

De 10 principerna i FN:s Global Compact åtnjuter universell konsensus och baseras på:

 • FN:s konventioner om mänskliga rättigheter inkluderande konventionen om barnets rättigheter.
 • ILO:s (Internationella arbetsorganisationen, ett fackorgan inom FN-systemet) konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet.
 • Riodeklarationen om miljö och utveckling.
 • FN:s konvention mot korruption.

 

Till detta adderar vi rättigheten att oanmält besöka leverantörens produktion i alla länder och hos samtliga våra samarbetspartners. Med ansvarstagande som ett av våra fyra kärnvärden söker vi efter ständiga förbättringar som syftar till ett större ansvarstagande i hela varukedjan. Vårt inköpsarbete är en viktig del av det.

 

Ladda ner Menigos uppförandekod (pdf) >>Till toppen