Logga in
menigo_kal

Miljö och kvalitet

Vårt hållbarhetsarbete är en övergripande uppgift för hela Menigo. Vi vill agera på ett sätt så att dagens behov tillfredsställs samtidigt som nästa generations möjligheter att göra detsamma inte äventyras. Här ser du några av alla de saker vi gör för att säkra en hållbar framtid.

 

 

miljo_kvalitet_1_ny

HÅLLBAR MILJÖ

Att hushålla med mänskliga och materiella resurser inom ramen för vad vår planet tillåter. Vi har konkreta mål för energi, svinn, produktion, transport och strävar efter en hållbar utveckling.

   
miljo_kvalitet_2

HÅLLBART SAMHÄLLE

Vi strävar efter mångfald och jämlikhet, idag är Menigos företagsledning helt jämställd och 35% av cheferna är kvinnor. Vi bidrar genom lokala samarbeten till de mest utsatta i vårt samhälle.

   
miljo_kvalitet_3

HÅLLBART FÖRETAGANDE

I vår verksamhet främjar vi god affärssed, arbetsmiljö och villkor. Vår uppförandekod handlar om att bedriva affärer på ett sunt och ansvarstagande sätt – för både oss själva och våra leverantörer.

 

 

 

Våra hållbarhetsmål 2020

20% av livsmedelsförsäljningen är ekologisktmärkt.

10% ökat varuvärde per kundstopp = snittleverans, jämfört med år 2015.

20% av den totala försäljningen är ekologiskt märkt eller har annan godkänd miljömärkning.

75% av allt avfall är återvunnet, avfall som bränns räknas inte som återvunnet.

30% minskad energiförbrukning relaterat till den totala försäljningen, jämfört med år 2015

20% minskat svinn i vår egen produktion (från 2015).

 

Socialt och etiskt ansvar

Grunden för att säkerställa vårt sociala och etiska ansvar i inköpsarbetet är vår uppförandekod. Menigos uppförandekod är en del av affärsöverenskommelsen med varje enskild leverantör. Den är en betydande del av utvärderingar av våra befintliga samarbetsparter. De leverantörer som vi samarbetar med ska arbeta på ett ansvarsfullt sätt och följa etisk, social och miljömässig praxis. T.ex. allt kakao som säljs under våra egna varumärken är ekologiskt och fairtrade certifierat.

 

Läs vår uppförandekod

 

Miljö- & kvalitetscertifieringar.

På Menigo arbetar vi fram och formar handlings- och åtgärdsprogram som fastställts och kontinuerligt följs upp både på lagren och centralt av verkställande ledning. Vi utför regelbundet interna revisioner gentemot våra olika certifieringar listade nedan.

 

  • BRC S&D - Internationell: Kvalitetsstandard för hög nivå på produktsäkerhet och kvalitet. Samtliga av våra lager certifierades under 2016.
  • ASC: Menigo är ASC certifierat. ASC granskar miljö- och sociala aspekter i fisk- och skaldjursodlingar så att de ska vara ansvarsfulla.
  • MSC: Menigo är MSC certifierat och arbetar aktivt med att ta in flera MSC märkta fisk och skaldjursprodukter. 25 % av vårt totala fisk- & skaldjurssortiment är MSC märkt. 
  • Ekologisk produktion: Menigos anläggningar i Göteborg, Malmö, Stockholm, Strängnäs och Sundsvall är certifierade för ekologisk produktion enligt EU´s förordning och enligt KRAV´s regelverk.
  • ISO 14001: Menigo har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001

 

asc   Eco   msc BRC-logo  iso

 

 

Frukt & grönt

Vi ställer krav på att de frukter och grönsaker som vi köper in ska vara odlade i en GLOBAL GAP- certifierad odling. När det gäller svenska odlingar så är kravet IP Sigill.

 

 

Fisk & skaldjur

  • Ingen konventionell odlad scampi, även  kallad jätteräka och tigerräka 
  • Inga av Menigos egna produkter är rödlistade 
  • Under varumärket Brakes är all vildfångad fisk MSC-märkt

 

 

Kvalitet & våra egna varor

När det gäller Menigos egna varor så säkerställs att leverantörerna kan uppfylla de kvalitetskrav genom att besöka leverantörerna och genomföra egna revisioner.  Ambitionen är att leverantörerna ska ha en GFSI-erkänd standard (Global Food Safety Initiative) för att visa att de arbetar med kvalitet och livsmedelssäkerhet systematiskt. Menigo har en robust process för leverantörsgodkännande av de leverantörer som tillverkar våra egna märkes varor.

 

Kvalitetssäkring

Menigo utför egna sensoriska och funktionstester för att säkerställa att produkterna är goda och håller den kvalitet som vi eftersträvar.

 

Tillsatser

Menigos ambition är att lansera produkter som inte innehåller onödiga tillsatser, ex så har vi inga smakförstärkare i våra egna märkesvaror lanserade sedan 2010. Vi accepterar inga Azofärger i produkterna.

 

Allergener

Vi arbetar i enlighet med Sveriges lagstiftning och branschriktlinjer när det gäller utvärdering av allergener i produkterna. När vi tar fram nya produkter så eftersträvar vi att utesluta allergener som inte förknippas med produkterna.

 

El

Vi använder ursprungsmärkt och förnyelsebar el i merparten av våra anläggningar. Genom satsningen bidrar vi till att miljövänlig elproduktion stimuleras och att utsläppen av växthusgaser minskar.

 

 

Ladda ned dokumentTill toppen
Kontaktpersoner

Christoffer _carlsmose

Christoffer Carlsmose
CS-ansvarig, Menigo

 

Erika _rapp

Erika Rapp
Kvalitets- och miljöchef, Menigo