Logga in
menigo_kal

Miljö och kvalitet

Vårt hållbarhetsarbete är en övergripande uppgift för hela Menigo. Vi vill agera på ett sätt så att dagens behov tillfredsställs samtidigt som nästa generations möjligheter att göra detsamma inte äventyras. Här ser du några av alla de saker vi gör för att säkra en hållbar framtid.

 

 

miljo_kvalitet_1_ny

HÅLLBAR MILJÖ

Att hushålla med mänskliga och materiella resurser inom ramen för vad vår planet tillåter. Vi har konkreta mål för energi, svinn, produktion, transport och strävar efter en hållbar utveckling.

   
miljo_kvalitet_2

HÅLLBART SAMHÄLLE

Vi strävar efter mångfald och jämlikhet, idag är Menigos företagsledning helt jämställd och 35% av cheferna är kvinnor. Vi bidrar genom lokala samarbeten till de mest utsatta i vårt samhälle.

   
miljo_kvalitet_3

HÅLLBART FÖRETAGANDE

I vår verksamhet främjar vi god affärssed, arbetsmiljö och villkor. Vår uppförandekod handlar om att bedriva affärer på ett sunt och ansvarstagande sätt – för både oss själva och våra leverantörer.

 

 

 

Våra hållbarhetsmål 2020

20% av den totala försäljningen är ekologiskt märkt eller har annan godkänd miljömärkning.

20% av livsmedelsförsäljningen är ekologisk.

10% ökat varuvärde per kundstopp = snittleverans, jämfört med år 2015.

75% av allt avfall är återvunnet, avfall som bränns räknas inte som återvunnet.

30% minskad energiförbrukning relaterat till den totala försäljningen, jämfört med år 2015

 

Våra hållbarhetsmål 2017

12% minskat svinn i våra lager jämfört med 2016

25% minst av andelen tankat bränsle till egna lastbilar ska vara förnybart

 

Socialt och etiskt ansvar

Grunden för att säkerställa vårt sociala och etiska ansvar i inköpsarbetet är vår uppförandekod. Menigos uppförandekod är en del av affärsöverenskommelsen med varje enskild leverantör. Den är en betydande del av utvärderingar av våra befintliga samarbetsparter. De leverantörer som vi samarbetar med ska arbeta på ett ansvarsfullt sätt och följa etisk, social och miljömässig praxis. T.ex. allt kakao som säljs under våra egna varumärken är ekologiskt och fairtrade certifierat.

 

Läs vår uppförandekod.

 

Menigo ska både vara och uppfattas som ansvarsfulla och progressiva i vårt miljö- och kvalitetsarbete. Företagets ambition är att vi ska vara bland de bästa i branschen gällande miljö- och kvalitetsarbete. Vi skall arbeta målmedvetet för ständiga förbättringar och sträva efter en långsiktigt hållbar miljöanpassad och ekonomisk utveckling av vår verksamhet.

 

Läs mer om Menigos kvalitets- och miljöpolicy.

 

Miljö- & kvalitetscertifieringar

På Menigo arbetar vi fram och formar handlings- och åtgärdsprogram som fastställts och kontinuerligt följs upp både på lagren och centralt av verkställande ledning. Vi utför regelbundet interna revisioner gentemot våra olika certifieringar listade nedan.

 

Att vara certifierade innebär i korthet att vi genom ständiga förbättringar höjer kvaliteten och minskar vår miljöpåverkan. De visar på att vi har fungerande processer och samt att vi följer relevanta lagar och regler. Certifikaten är ett kvitto på att vi som företag har blivit bedömda och godkända av en tredjepart.

 

  • ISO 14001: Miljöledningssystem. Samtliga våra lager är certifierade sedan 2001. 
  • BRC Storage and distribution, inkl. Wholesale: Kvalitetsledningssystem för produktsäkerhet och kvalitet. Samtliga av våra lager certifierades under 2015 och 2016.
  • MSC är en internationell miljöcertifiering för fisk och skaldjur. Menigo arbetar aktivt med att ta in flera MSC-märkta fisk- och skaldjursprodukter. 25 % av vårt totala fisk- & skaldjurssortiment är MSC-märkt.
  • ASC är en certifiering för ansvarsfullt odlad fisk- och skaldjur. Certifieringen omfattar både miljömässiga och socialt hållbara aspekter.
  • Ekologisk produktion: Menigo samtliga lagerenheter är certifierade för lagring och försäljning av ekologiska produkter enligt EU’s förordning, samt även godkända för marknadsföring av KRAV-märkta produkter. 

 

iso  BRC 2  BRC-logo asc  msc  Krav 

Eco

 

 

 

Frukt & grönt

Vi ställer krav på att de frukter och grönsaker som vi köper in ska vara odlade i en GLOBAL GAP- certifierad odling. När det gäller svenska odlingar så är kravet IP Sigill.

 

 

Fisk & skaldjur

  • Ingen konventionell odlad scampi, även  kallad jätteräka och tigerräka 
  • Inga av Menigos egna produkter är rödlistade 
  • Under varumärket Brakes är all vildfångad fisk MSC-märkt

 

 

Kvalitet & våra egna varor

 

När det gäller Menigos egna varor ställer vi extra höga krav på våra leverantörer. Ambitionen är att de ska ha en GFSI-erkänd standard (Global Food Safety Initiative) för att visa att de arbetar systematiskt med kvalitet och livsmedelssäkerhet. Menigo har en robust process för leverantörsgodkännande av de leverantörer som tillverkar våra egna märkesvaror. Utifrån riskvärdering och vid behov besöker vi leverantörerna och genomför egna revisioner för att säkerställa att de uppfyller våra fastställda kvalitetskrav.

 

Kvalitetssäkring

Menigo utför egna sensoriska bedömningar och funktionstester för att säkerställa att produkterna är goda och håller den kvalitet som vi eftersträvar.

 

Tillsatser

Menigos ambition är att lansera produkter som inte innehåller onödiga tillsatser, ex så har vi inga smakförstärkare i våra egna märkesvaror lanserade efter 2010. Vi accepterar inga azofärger i våra egna varor.

 

Allergener

Vi arbetar i enlighet med Sveriges lagstiftning och branschriktlinjer när det gäller utvärdering av allergener i våra egna produkter. När vi tar fram nya produkter så eftersträvar vi att utesluta allergener som inte förknippas med produkterna.

 

El

Vi använder ursprungsmärkt och förnyelsebar el i merparten av våra anläggningar. Genom satsningen bidrar vi till att miljövänlig elproduktion stimuleras och att utsläppen av växthusgaser minskar.

 

 

Ladda ned dokumentTill toppen
Kontaktpersoner

Christoffer _carlsmose

Christoffer Carlsmose
CS-ansvarig, Menigo

 

Erika _rapp

Erika Rapp
Kvalitets- och miljöchef, Menigo