Logga in
säljsupport_kontorsbild

Tips när du söker

Förbered dig för intervjun

Om du blir kallad till intervju kan det vara bra att du förbereder dig så noga du kan.

  • Läs på om Menigo och vår verksamhet och självklart tjänsten
  • Fundera på vad som är viktigast för att du ska trivas på en arbetsplats
  • Ta med kopior på intyg och betyg till intervjun
  • Fundera också på vilka referenser som kan vara aktuella och relevanta. Då är du förberedd och kan prata kring lämplig referens under intervjun. 

 

Intervjuerna hålls enligt en strukturerad process och alla intervjuer hålls på samma sätt och du får samma bemötande som övriga sökande. 
 

Tips för CV och personligt brev

Alla ansökningar ska innehålla ett personligt brev och din CV. Din CV ska beskriva vad du har gjort och ditt personliga brev ska förklara vilka kompetenser och färdigheter du har som kan vara till nytta hos oss.

 

Ditt personliga brev

Av ditt personliga brev vill vi främst veta varför du söker just det här arbetet, varför du passar för det och vad dina intresseområden är och vad du kan tillföra Menigo.

 

Eftersom det kan komma in många ansökningar är det en fördel om brevet är strukturerat, lättöverskådligt och helst inte mer än en A4:a sida. Ett tips är att anpassa brevet till de kompetenser och färdigheter som efterfrågas i det lediga jobbet du söker. Skriv tjänstens namn som rubrik och ditt eget namn, adress och telefonnummer högst upp till vänster eller i sidfoten så att vi lätt kan se hur vi kan nå dig.

 

Din CV

Det viktigaste är att du har en enkel och tydlig struktur för din CV så att vi lätt kan hitta i den. Inled gärna första sidan med att beskriva dina mål, färdigheter och kompetenser i ett antal rubriker och låt resterande sidor beskriva hur ditt liv sett ut kronologiskt.

 

Beskriv dina erfarenheter under sammanfattande rubriker som till exempel yrkeserfarenhet, utbildningar, språk mm. För att göra din CV mer lättläst börjar du med att först beskriva ditt senaste arbete under rubriken yrkeslivserfarenhet, och din senaste utbildning under rubriken Utbildningar.

 

Under varje rubrik kan du skriva några korta rader om vad det inneburit i form av ansvar, mål eller särskilda projekt som du varit involverad i.Till toppen